تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بهداشت آب آشامیدنی

بهداشت آب آشامیدنی :

بهداشت آب آشامیدنی موضوعي بسيار مهم در بهداشت عمومي و مديريت سلامت مخصوصا در زمان مسافرت و ایام نوروز می باشد. قبل از پرداختن به راه كارهاي عملي استحصال، انتقال، بهسازي و توزيع آن لازم است اين عنصر حياتي موثر بر سلامت و مرتبط با توسعه پايدار، شناخته شود.

در شرایط اضطراري همچون مسافرت ممکن است آب کافي براي تامين نيازهاي انسان در دسترس نباشد. در این موارد تامين بهداشت آب آشامیدنی و کافي براي بقاء حائز اهميت اساسي است. آلوده و ناکافي بودن آب معمولاً اولين و اصلي ترین دليل شيوع بيماري در بين افراد اجتماع حادثه دیده در حين و بعد از بلا است چرا که  آب يك عنصر حياتي است با ويژگي‌هاي قابل توجه و كم نظير، يكي از مهم ترين عناصر شيميايي مي‌باشد كه قسمت اعظم موجودات زنده و محيط زيست راتشكيل مي‌دهد. اين ماده 70% گياهان را تشكيل مي‌دهد. آب فراوان‌ترين و بهترين حلال در طبيعت است.

بهداشت آب آشامیدنی

مردم نباید همه آب مورد نيازشان را از یک منبع دریافت کنند. به عبارتي ممكن است آب آشاميدني آنها از طریق آب بطري شده تأمين گردد. اما از سایر منابع، آب مورد نياز براي شستشوي لباس ها و سایر موارد تأمين گردد. در مواقعي که تنوع نياز آبي افزایش مي یابد، معمولاً ميزان آب لازم براي هر مصرف کاهش مي یابد. در این شرایط ميزان آب لازم براي شستن زمين، نباید به اندازه ميزان آب لازم براي آشاميدن باشد. نوع توالت، اثر زیادي روي نياز آبي دارد. در بعضي جوامع حجم زیادي از آب (بيش از 7ليتر در روز) جهت شستشوي توالت ها مصرف مي شود در حالي که بطور معمول در توالت هاي چاهک دار ساده به حجم کمي از آب نياز است.
حتي اگر حجم زیادي آب تامين شده باشد، ممكن است محدودیت هایي براي مصرف آب وجود داشته باشند، مانند زماني که مردم باید مسافت طولاني را طي کنند و یا در صف جمع آوري آب بایستند. اگر زمان صرف شده جهت تهيه آب بيش از 30دقيقه باشد، ميزان آب مصرفي مردم کاهش مي یابد. جدول 2حداقل ميزان آب مورد نياز براي مصارف غيرخانگي را نشان مي دهد.

  • براساس حداقل استاندارد هاي جهاني پيشنهاد شده، حداکثر فاصله هر خانواده تا محل تأمين آب باید 500متر وحداکثر زمان انتظار براي دریافت آب15دقيقه باشد
  • توصيه مي گردد تا خانواده ها به ازاء هر 5نفر جمعيت، 2ظرف مناسب با ظرفيت 10تا 20ليتر براي انتقال آب از مخازن به محل سكونت و یک ظرف 20ليتري دهانه گشاد و درب دار جهت ذخيره آب در محل سكونت در اختيار داشته باشند.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp