تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تجهیزات آزمایشگاه آب

تجهیزات آزمایشگاه آب :

تجهیزات آزمایشگاه آب که مورد نیاز برای انجام آزمایشهای آب و فاضلاب بستگی به آزمایشات که قصد اندازه گیری آنرا را داریم، دارد. لذا برا اجرای آزمایشات آب و فاضلاب به مواد و تجهیزات زیر نیاز داریم…

اندازه گیری PH :

 • دستگاه pHمتر
 • وسایل شیشه ای مختلف

اندازه گیری دما :

 • دماسنج 10تا 50 درجه سلسیوس با دقت 0.5 تا 1 درجه
 • دماسنج 10تا 150درجه سلسیوس با دقت 0.5 تا 1درجه
 • دماسنج 10تا 260درجه سلسیوس با دقت 0.5 تا 1درجه

آزمایش اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD) :

 • انکوباتور 20 درجه سلسیوس
 • شیشه BODدردار 300میلیلیتری
 • وسایل شیشه ای مختلف

براي آزمايش BOD از روش مانومتريك هم در بعضي آزمايشگاهها استفاده ميشود. در اينجا، فقط سه روش متداول آورده شده است.

آزمایش اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) :

 • اجاق برقی 6خانه
 • بالن ته گرد پیرکس 250 میلیلیتری 24.40با در سمباده ای
 • مبرد مارپیچ 40سانتیمتری 24.40دو سر سمباده ای وسایل شیشهای مختلف راکتور

در آزمايش  COD به تازگي، به جاي استفاده از روش تيتراسيون از اسپكتروفتومتری استفاده ميشود. براي آزمايش CODميتوان از راكتور مخصوص COD نيز استفاده كرد.

تجهیزات آزمایشگاه آب
تجهیزات آزمایشگاه آب برای اندازه گیری COD

آزمایش کل مواد جامد معلق (TSS) و مواد جامد معلق فرار (VSS) :

 • پمپ خلاء آزمایشگاهی
 • خشک کن 103 درجه سلسیوس
 • کوره 550 درجه سلسیوس
 • دسیکاتور (رطوبتگیر)
 • ترازوی با دقت 0.1 میلیگرم
 • وسایل شیشه ای مختلف کروسیبل
 • همزن مغناطیسی
 • فیلتر الیاف شیشه ای 40 تا 60 میکرون

آزمایش فسفات :

 • اجاق برقی
 • اسپکتروفتومتر
 • وسایل شیشه ای مختلف

آزمایش نیتروژن کجلدال(TKN) :

 • دستگاه هاضمTKN
 • دستگاه تقطیر
 • اسپکتروفتومتر
 • وسایل شیشه ای مختلف
 • دستگاه ازتسنج

آزمایش نیتریت :

 • اسپکتروفتومتر
 • وسایل شیشه ای مختلف

آزمایش آمونیاک :

 • اسپکتروفتومتر
 • PH متر

آزمایش نیترات :

 • اسپکتروفتومتر
 • وسایل شیشه ای مختلف
تجهیزات آزمایشگاه آب
اسپکترو فتومتر از تجهیزات آزمایشگاه آب

آزمایش اکسیژن محلول :

 • وسایل شیشهای مختلف
 • دستگاه اندازه گیری اکسیژن محلول

آزمایش مواد جامد معلق فرار مایع  مخلوط  (MLVSS) و مواد جامد معلق مایع مخلوط  (MLSS)

 • ترازوی با دقت0.1 میلیگرم
 • اون 103 درجه سلسیوس
 • کوره 550 درجه سلسیوس
 • دسیکاتور
 • فیلتر غشایی
 • وسایل شیشه ای مختلف

آزمایش ته نشینی در 30دقیقه :

 • قیف ایمهاف 1لیتری مدرج با درجات 10میلیلیتری

آزمایش چربی و روغن :

 • حمام آب (تشت آب مجهز به سیستم تنظیم دما)
 • وسایل شیشه ای مختلف.

آزمایش کلر باقیمانده :

 • دستگاه تیتراسیون
 • همزن مغناطیسی
 • وسایل شیشه ای مختلف
 • کیت کلرسنجی

آزمایش شمارش کلیفرم :

 • انکوباتور ,35 و 45 درجه سانتیگراد
 • اتوکلاو
 • ترازوی با دقت 0.1 گرم
 • pHمتر
 • پمپ خلاء آزمایشگاهی
 • اجاق برقی
 • میکروسکوپ 10x / 20x
 • وسایل شیشه ای مختلف
4.3/5 - (9 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp