تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

جیوه در آب های نفتی

جیوه در آب های نفتی :

جیوه در آب های نفتی ، مخصوصا  آبهای منطقه عسلويه در خليج فارس به دليل موقعيت استثنائی خود كه محل احداث تعداد زيادی پالايشگاه گاز و كارخانه پتروشيمی است، به وفور یافت می شود. ای آب ها به طور مستقيم و غير مستقيم در معرض ورود آلاينده های مختلف آلی و معدنی قرار دارند.

ذخاير عظيم نفت وگاز، منابع غذايی، تنوع زيستی و ذخاير عظيم كانی. علاوه بر اين عمده ترين آبراه حمل ونقل مواد نفتی جهان نيز محسوب میشد. آلودگی آبها  توسط فلزات سنگين و وجود جیوه در آب های نفتی و سابر فلزات باعث به خطر افتادن
حيات گونه های دريايی در منطقه خلیج فارس شده و شرايط محيطی نامطلوبی برای رشد و نمو آنها فراهم می آورد كه عواقب وخيمی در آينده در پي خواهد داشت.

مهمترين بيماری ناشی از تركيبات آلی جيوه و جیوه در آب های نفتی عبارتند از :

  • اختلال در حس لامسه ،بينايی و شنوايی
  •  كوچك شدن صورت
  • اختلال در سيستم عصبی
  • اختلال كروموزومی
  •  ناقص الخلقگی و ساير آسيبهايي كه در نهايت منجربه مرگ مي شوند.

مسموميت با تركيبات معدنی جيوه بطور قابل ملاحظه ای با تركيبات آلی آن تفاوت دارد اين تركيبات در كليه ، كبد به ويژه مجاری ادرار جمع و به اين اعضا آسيب می رسانند. حساسيت به جيوه در كودكان نسبت به بزرگسالان بيشتر است و بيشترين مقدار اين حساسيت تا سن 6سالگی می باشد .خوردن مقدار كمی از متيل مركوری می تواند از سد خونی- مغزی و نيززجفت و جنين عبور كرده و باعث صدمات عصبی هم قبل از تولد و هم بعد ازتولد گردد. اثرات مضر جيوه كه از مادر به جنين در حال رشد انتقال داده می شود شامل صدمه مغزی، عدم رشد فكری ،عدم هماهنگی ،كوری ، حمله ناگهانی و ناتوانی در صحبت كردن
میباشد.

مطالعه روی كارگران پالايشگاها حاكی از آن است كه نيكل باعث سرطان حنجره و بينی ، شش و ناهنجاريهای مثل اگزوسفالی،پوكی استخوان، به هم خوردن ذايقه درجنين پستانداران،تاثير بر سيستم عصبی، تاثير بر عضلات دستگاه تنفسی و قلب،ايجاد سردرد ، گيجی تشنج و نيز سرطان سينوسها می شود. فلز سرب در رسوب گذاری مانند كلسيم عمل می كند و
اين دليل موجهی برای غلظت بالای سرب در اسكلت انسان است كه باعث ايجاد تومورهای كليوی و سرطانهای مختلف می شود.
همچنين اين فلز تمايل به تركيب با گلبولهای قرمز را نيز دارد. از آنجا كه مقدار سرب در بدن انسان بستگی به عوامل گوناگون
دارد، كودكان و نوجوانان بيشتر در معرض آلودگی با سرب قرار دارندو در اين ميان كودكان حساسترين افراد از حيث بدنی و تاثير پذيری هستند.

اندازه گیری فلزات سنگین در آزمایشگاه آبرام

با توجه به خطرات فلزات سنگين، اندازه گيری اين فلزات در رسوبها بايد بطور دائم انجام گيرد تا غلظت آنها از حد مجاز زيادتر
نشود وموجب بيماری نگردد. افزايش فعاليتهای صنعتی و پالايشگاهی در منطقه عسلويه منجر به افزايش آلايندههای مختلف شده كه بخش عمدهای از آنها وارد آبهای خليج فارس می شود و انتظار مي رود در سالهای آينده نيز ميزان توليد اين آلاينده ها به صورت چشم گيری افزايش يابد. عامل اصلي انتخاب اين منطقه برای انجام اين تحقيق نيز همين مسئله بوده است تا بتوان از نتايج بدست آمده در حال حاضر و مقايسه آن با نتايج بعدی درآينده، روند تغيير ميزان فلزات سنگين را در اين منطقه مشخص كرده و درصورت افزايش قابل توجه، از ورود فاضلاب پالايشگاههای گاز و كارخانههای پتروشيمی به آبهای خليج فارس جلوگيری كرد و يا اينكه قبل از ورود به دريا تا حد قابل قبولي جیوه در آب های نفتی مربوطه تصفيه نمود.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp