تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمايش حضور كليفرم ها

آزمایش حضور کلیفرم ها

آزمايش حضور كليفرم ها به روش most probable number  جهت تشخیص  باکتری های شاخص گروه کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی است.در این آزمایش most probable number  یا به اختصار mpn ابتدا نمونه ها را به 9 عدد لوله که دارای غلظت های متفاوت محیط کشت می باشند اضافه می کنیم. 3 عدد لوله دارای رقت 2 بار محیط کشت لاکتوز و 6 عدد لوله دارای رقت 1 بار محیط کشت لاکتوز. سپس به لوله های دارای رقت 2 بار مقدار 10 سی سی از نمونه را اضافه می شود. پس از آن به لوله های دارای رقت 1 بار مقدار 1 سی و 0.1 سی سی از نمونه اضافه می گردد.

مرحله تاییدی یکی از مراحل تشخیص باکتری های گروه کلی فرم

اساس اين روش بررسي كيفيت ميكروبي يك حجم 100 ميلي ليتري از نمونه مورد نظر در محيط كشت مناسب است كه نتيجه اي كيفي از حضور يا عدم حضور كليفرم ها در اختيار مي گذارد. با در نظر گرفتن اينكه در 100 ميلي ليتر از نمونه آب آشاميدني نبايد كليفرمي وجود داشته باشد. اين آزمايش زمينه اي فراهم مي سازد تا محيط كشت براي شناسائي و جداسازي ساير شاخص ها(كليفرم هاي مدفوعي،آئروموناس،استافيلوكوك،سودوموناس،استرپتوكوك مدفوعي وكلستريديم) به همان شيوه كيفي بررسي شود.

از ديگر مزاياي اين روش امكان آزمايش تعداد زيادي نمونه در مدت زمان كمتر است. به علاوه مطالعات تطبيقي در مورد اين روش و شيوه صافي غشائي نشان مي دهد كه آزمايش حضور عدم حضور مي تواند امكان بيشتري براي شناسائي كليفرم ها در نمونه هاي حاوي ديگر ارگانيزم ها،كه رشدشان كلني هاي كليفرم را پوشانده و مانع از تشخيص شان مي شود رافراهم سازد.

آزمايش حضور عدم حضور براي نمونه هاي روزانه برداشت شده از شبكه توزيع يا تصفيه خانه هاي آب پيشنهاد شده است. زماني كه نتيجه آزمايش براي كليفرم ها مثبت مي باشد مي بايست آزمايش هاي بيشتري جهت تعيين غلظت يا تراكم كليفرم ها در نمونه انجام داد. نتايج كمي اين آزمايش ها ، اطلاعاتي در مورد شدت آلودگي در اختيار مي گذارد.

کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی و اشرشیا کلی

 روش آزمايش احتمالي حضور کلیفرم ها

مواد مورد نياز

اين محيط به صورت آماده ، خشك و يا غليظ سترون شده  P _ A و محيط كشت آبگوشت در بازار موجود است . براي تهيه محيط در آزمايشگاه بصورت زير عمل مي گردد:

کلیفرم
تهیه محیط کشت جهت آزمایش حضور کلیفرم

چنانچه 100میلی لیتر، نمونه آزمايش مي شود، مخلوط فوق بايد سه برابر غليظ تر تهيه شود. محيط كشتP-A را بدون استفاده از حرارت و همراه با همزدن در آب حل كنيد. 50 میلی لیتر از محيط آماده را در يك بطري رقيق سازي 250 میلی لیتری با در سرپيچي بريزيد.(نياز به لوله تخمير و لوله دورهام نمي باشد). سپس محلول را به مدت 12 دقيقه در اتوكلاو با دماي 121 سترون كنيد. كل زمان سترون كردن نبايد از 30 دقيقه بيشتر شود

پی هاش اين محلول پس از سترون شدن بايد حدود 7 باشد.

روش انجام آزمايش حضور کلیفرم ها

نمونه را به مدت 5 ثانيه (حدود 25 بار ) به شدت تكان دهيد و 100 ميلي ليتر از آن را به بطري اضافه كنيد. با يكي دو بار وارونه كردن بطري مواد را كاملا مخلوط نمائيد P A حاوي محيط كشت تا محلول يكنواختي از محيط كشت ( با غلظت سه برابر ) و نمونه به دست آيد . مخلوط را در انكوباتور با دماي35 درجه سانتیگراد و پس از 24 و 48 ساعت براي مشاهده واكنش هاي اسيدي آن را بررسي کنید.

تفسير نتايج حضور کلیفرم ها

تشكيل رنگ زرد مشخص در محيط كشت نشانه اي از توليد اسيد در نتيجه تخمير لاكتوز است. اگر گاز نيز توليد شده باشد، تكان دادن آرام بطري موجب تشكيل كف در آن مي شود . مشاهده هر مقدار گاز و يا اسيد بيانگر پاسخ مثبت به اين آزمايش است.

آزمايش تائيدي حضور کلیفرم ها

روش آزمايش تاييدي در روش تخمير چند لوله اي براي كل كليفرم ها بيان شده است. محيط كشت از لوله هاي تخمير حاوي محيط كشت آبگوشت لاكتوز برليان گرين ب يل برات استفاده كنيد. روش انجام آزمايش حضور کلیفرم ها تمام كشت هاي ميكروبي كه در مرحله احتمالي ، اسيد يا گاز توليد كرده اند به محيط كشت  گرما گذاري كنيد.

تفسير نتايج

ظرف 48 ساعت بيانگر پاسخ مثبت به حضور باكتري هاي (BGLB ) توليد گاز در آبگوشت كليفرم در نمونه است. نتايج را به صورت حضور عدم حضور يا مثبت منفي براي كل كليفرم ها در 100میلی لیتر نمونه راگزارش کنید.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :

نظرات بسته شده است.

whatsapp