تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

رنگ آمیزی گرم

رنگ آمیزی گرم

رنگ آمیزی گرم متداول ترین تکنیک رنگ آمیزی مورد اتفاده  برای شناسایی ارگانیسم های رشته ای است. تکنیک های مختلفی برای رنگ آمیزی گرم وجود دارد. روش اصلاح شده هاکر در آزمایشگاه بسیاری از تصفیه خانه های فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.  محلول های مورد نظر برای برای رنگ آمیزی شامل کریستال ویوله ، ید مخصوص رنگ آمیزی گرم، عامل بی رنگ کننده و رنگ متقابل یا سافرانینی می باشد.

کیت های رنگ آمیزی را می توان از فروشنده های متعدد مواد شیمیایی خریداری کرد. این کیت ها ، تمام محلول های رنگ آمیزی  گرم را دارا می باشند که در بطری های چکاننده قرار دارند. برای رنگ آمیزی گرم پروسه های آزمایشگاهی زیر مورد استفاد قرار می گیرد.

  1. یک نمونه نازک از مایع مخلوط یا کف را بر روی یک لام میکروسکوپی قرار داده و اجازه دهید تا نمونه توسط هوا خشک شود.
  2. نمونه را با کریستال ویوله به مدت ۱ دقیقه رنگ نمایید.از پوشش تمام نمون توسط کریستال ویوله  اطمینان حاصل نمایید. لام میکروسکوپی را با آب مقطر شستشو دهید.
  3. نمون را باید مخصوص رنگ آمیزی به مدت ۱ دقیقه رنگ نمایید. از پوشش تمام سطح  نمونه توسط ید، مختص رنگ آمیزی گرم اطمینان حاصل کنید. میکروسکوپی  را با آب مقطر شستشو دهید.
  4. لام میکروسکوپی را در زاویه ۴۵ درجه نگه داشته و با ریختن قطره به قطره عامل بی رنگ کننده (محلول ۹۵ درصد اتانول یا الکل/استون) بر روی نمونه مدت ۳۰ ثانیه ، لام را بی  رنگ نمایید. لام میکروسکوپی را با یک پارچه یا دستمال خشک کنید.
  5. نمونه را باسافرانین برای مدت ۱ دقیقه رنگ نمایید. از پوشش تمام سطح با سافرانین اطمینان حاصل کنید. لام میکروسکوپی را با یک پارچه یا سدتمال خشک کنید.
  6. نمون رنگ آمیزی شده را تحت شرایط غوطه وری در روغن و با صفحه زمین روشن مشاهده نماییدو سلول های باکتریایی یا ارگانیسم رشته ای قهوه ای گرم مثبت بوده و سلول ها باکتریایی ارگانیسم رشته ای قرمز، گرم منفی هستند.
رنگ آمیزی گرم
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp