تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش اندازه‌گیری سولفیت در آب

روش اندازه‌گیری سولفیت در آب

اندازه‌گیری سولفیت در آب به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که ما در اینجا دو روش تیتراسیون با محلول ید را توضیح می‌دهیم. این آزمایش در آزمایشگاه آب شرکت دانش بنیان آبرام انجام می‌شود. در آزمایشگاه آب شرکت دانش بنیان آبرام کلیه آزمایش‌های میکروبی، شیمیایی، فیزیکی، فلزات سنگین مربوط به نمونه‌های انواع آب، فاضلاب و پساب و خاک تست می‌شود. جهت نحوه ارسال نمونه، مقدار نمونه مورد نیاز جهت انجام آزمایش با کارشناسان ما تماس بگیرید.

روش تیتراسیون با محلول ید

این روش برای اندازه‌گیری یون‌های سولفیت با غلظت بیشتر از 0/1 میلی‌گرم SO3-2  در لیتر مناسب می‌باشد. در این روش هر عاملی که توسط ید اکسید گردد مزاحم می‌باشد. این عامل می‌توانند نیتریت‌ها، سولفورها و مقادیر زیادتری از ترکیبات آلی باشند که بایستی در محاسبات منظور گردند.

 

مواد و محلول‌های مورد نیاز:

1- محلول‌های ید 0/1 و 0/01 نرمال 1ml=4/003mg SO3-2 ید 0/1 نرمال

2- محلول سدیم تیوسولفات 0/1 و 0/01 نرمال، 1ml=0/400mg SO3-2 ید 0/01 نرمال

3- فسفریک اسید با دانسیته  (1/15): 12/5 میلی‌لیتر ارتوفسفریک اسید 85 درصد را با 100 میلی‌لیتر آب مقطر رقیق نمایید.

4- چسب نشاسته

 

روش آزمایش:

جهت اندازه‌گیری سولفیت همانند اندازه‌گیری اکسیژن نمونه برداری کنید و دقیقاً به همان روش مواد زیر را به نمونه مورد آزمایش اضافه نمایید. برحسب غلظت سولفیت 30-10 میلی‌لیتر محلول ید 0/1 نرمال و 3 میلی‌لیتر فسفریک اسید اضافه نمایید ( به هیچ عنوان هوا وارد محلول نشود) درب بطری را ببندید و خوب به هم بزنید. پس از 10 دقیقه و کامل شدن واکنش محلول را به داخل یک ارلن مایر  یا بالن 500 میلی‌لیتر انتقال دهید و توسط تیتراسیون برگشتی مقدار ید اضافی را با سدیم تیوسولفات 0/1 نرمال اندازه بگیرید. (این عمل را در حضور چسب نشاسته انجام دهید) اگر مصرف ید 0/1 نرمال کمتر از یک میلی‌لیتر باشد عمل اندازه‌گیری را باید توسط ید 0/1 نرمال و تیوسولفات 0/01 نرمال انجام دهید.

a = میلی‌لیتر ید 0/1 نرمال اضافه شده

a’ = میلی‌لیتر محلول ید 0/01 نرمال اضافه شده

b = میلی‌لیتر سدیم تیوسولفات 0/1 نرمال مصرف شده

b’ = میلی‌لیتر سدیم تیوسولفات 0/01 نرمال مصرف شده

C = حجم بطری حاوی نمونه مورد آزمایش

3= حجم فسفریک اسید مورد استفاده

 

روش تیتراسیون با محلول ید

این روش برای اندازه‌گیری سولفیت با غلظت بیشتر از 2 میلی‌گرم بر لیتر SO3-2  به کار می‌رود ضمناً عوامل مزاحم همانند روش قبل می‌باشند.

 

مواد و محلول مورد نیاز:

1- محلول ید 0/1 یا 0/01 نرمال

2- سولفوریک اسید 1+1 (حجمی)

 

روش آزمایش:

جهت انجام تست فوق نمونه‌گیری را باید به نحوی انجام دهید که هوا به داخل نمونه وارد نشود. به 50 میلی‌لیتر نمونه یک میلی‌لیتر سولفوریک اسید و یک میله مغناطیسی با پوشش پلاستیک اضافه نمایید، آن را روی یک صفحه گردان مغناطیسی قرار دهید و پس از افزایش چسب نشاسته 1 میلی‌لیتر نمونه را با محلول ید 0/1 نرمال یا 0/01 نرمال تیتر نمایید. در نقطه پایانی تیتراسیون رنگ آبی ضعیف در محلول ایجاد می‌شود. مقدار سولفیت را طبق روش زیر محاسبه نمایید:

میلی‌گرم 4/003 SO3-2 = یک میلی‌لیتر ید 0/1 نرمال

میلی‌گرم 0/400 SO3-2 = یک میلی‌لیتر ید 0/01 نرمال

 

a = میلی‌لیتر ید 0/1 نرمال مصرفی

a’ = میلی‌لیتر محلول ید 0/01 نرمال مصرفی

V = حجم نمونه آب

 

5/5 - (3 امتیاز)

برچسب ها : , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp