تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش اندازه‌گیری مواد آلی در آب

روش اندازه‌گیری مواد آلی در آب

اساس کار روش اندازه‌گیری مواد آلی در آب بر مقدار مصرف پتاسیم پرمنگنات که جهت اکسیداسیون استفاده می‌شود، قرار دارد. در این روش پتاسیم پرمنگنات اضافی به وسیله اگزالیک اسید مشخص می‌گردد، لازم به توضیح است که کلیه اجسام احیاء کننده که خود اکسید می‌شوند مانند NO2  و Fe+2 می‌توانند در نتیجه اثر بگذارند. بنابراین در صورت وجود داشتن چنین یون‌هایی یا مشکوک بودن باید در حالت سرد یک تیتراسیون با پتاسیم پرمنگنات به عمل آورد.

کمترین حد اندازه‌گیری ppm 0/3 بر اساس پتاسیم پرمنگنات و ppm 0/08 بر اساس اکسیژن می‌باشد.

تغییر رنگ نمونه بر اثر تیتر با پتاسیم پرمنگنات

 

مواد محلول‌های مورد نیاز:

1-  آب‌مقطر عاری از مواد آلی: آب‌مقطر را با اضافه نمودن 1 میلی‌لیتر سولفوریک اسید غلیظ و 5 میلی‌لیتر پرمنگنات 0/1 نرمال مجدداً تقطیر نمایید و به این ترتیب که 1/3 آب اولیه تقطیر شده را دور بریزید و هم‌چنین زمانی که آب باقی‌مانده ته ظرف تقطیر به 200 میلی‌لیتر رسید تقطیر را قطع نمایید از آبی که در این میان به دست می‌آید جهت تهیه محلول‌های دیگر استفاده نمایید.

2- اگزالیک اسید 0/1 نرمال: 6/3034 گرم از اسید دو آبه را در آب‌مقطر حل کنید و به آن 50 میلی‌لیتر سولفوریک اسید غلیظ اضافه کنید و به حجم یک لیتر برسانید.

3- پتاسیم پرمنگنات 0/1  نرمال: 3/1604 گرم پتاسیم پرمنگنات را حل کنید و حجم آن را به یک لیتر برسانید.

از محلول‌های 2 و 3 محلول 1/100  نرمال اگزالیک اسید و پتاسیم پرمنگنات بسازید.

قبل از استفاده از محلول‌ها 10 میلی‌لیتر پتاسیم پرمنگنات 0/1  نرمال را به حجم 100 میلی‌لیتر رقیق کنید و با اگزالیک اسید نرمال تیتر نمایید.

4-  محلول 20 درصد سولفوریک اسید

 

روش آزمایش:

100 میلی‌لیتر نمونه را داخل بالن مجهز به کندانسور بریزید و توسط 10 میلی‌لیتر سولفوریک اسید 20 درصد نمونه را اسیدی نمایید سپس 10 میلی‌لیتر پتاسیم پرمنگنات N 1/100  اضافه کنید و کندانسوز را وصل کنید به مدت30 دقیقه محلول را بجوشانید بعد از این مرحله 10 میلی‌لیتر از محلول اگزالیک اسید 1/100 اضافه کنید و کندانسوز را وصل کنید به مدت 30 دقیقه محلول را بجوشانید بعد از این مرحله 10 میلی‌لیتر از محلول اگزالیک اسید 1/100 اضافه نمایید و میزان اضافی آن را با محلول 1/100 نرمال پتاسیم پرمنگنات تا ایجاد رنگ بنفش کم‌رنگ که نقطه پایان تیتراسیون می‌باشد، تیتر نمایید.

a = مقدار کل پرمنگنات مصرفی KmnO4 بر اساس ppm 3/16× (a-b) = مقدار مواد آلی

b = مقدار اگزالیک اسید مصرفی O2 بر اساس ppm 0/8 × (a-b) = مقدار مواد آلی

 

شرکت دانش بنیان آبرام که در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی – پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور واقع شده، دارای آزمایشگاه مجهز جهت آزمایش پارامترهای شیمیایی، فیزیکی، میکروبی و فلزات سنگین انواع آب برای مصارف مختلف می‌باشد. جهت دریافت اطلاعات در مورد پارامترها و ارسال نمونه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

5/5 - (9 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp