تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش اندازه‌گیری کرم در آب

روش اندازه‌گیری کرم (Chromium) در آب

کرم (Chromium) یک نوع فلز واسطه می‌باشد که با روش‌های مختلف در آب آزمایش می‌شود. این فلز و همین طور بقیه فلزات سنگین موجود در آب و پساب، خاک و … در آزمایشگاه شرکت دانش بنیان آبرام آزمایش می‌شود. از روش‌های اندازه‌گیری کرم در آب، روش نورسنجی با استفاده از معرف دی فنیل کاربازید در زیر توضیح داده می‌شود.

روش نورسنجی با استفاده از معرف دی فنیل کاربازید

روش نورسنجی با استفاده از معرف دی فنیل کاربازید

در این روش کرم شش ظرفیتی با دی فنیل کاربازید واکنش می‌دهد و تولید رنگ قرمز مایل به بنفش می‌نماید که شدت رنگ ایجاد شده متناسب با غلظت کرم موجود در نمونه مورد آزمایش می‌باشد. اندازه‌گیری کرم سه ظرفیتی با اکسید کردن آن توسط یک اکسید کننده ( مانند سدیم پراکسید) به روش فوق امکان‌پذیر می‌باشد.

 

مزاحمت‌ها و نحوه حذف آن‌ها:

در بین یون‌های فلزی فقط یون‌های آهن مزاحم می‌باشند که با روش رسوب دادن و جدا نمودن قابل حذف می‌باشند.

 

مواد و محلول‌های مورد نیاز:

1- محلول استاندارد کرم: این محلول را می‌توان از حل نمودن مقدار محاسبه شده مشخص از پتاسیم کرومات در آب تهیه نمود.

2- دانه‌های سدیم پراکسید Na2O2

3- محلول سود سوزآور 10 درصد

4- سولفوریک اسید 20 درصد

5- پتاسیم پرمنگنات 0/1 نرمال

6- محلول دی فنیل کاربازید: این محلول را با حل نمودن 2/5  گرم دی فنیل کاربازید در 100 میلی‌لیتر استن با کمی گرم کردن تهیه نمایید. این محلول را در هنگام استفاده تهیه نمایید.

 

روش آزمایش:

به یک لیتر نمونه در ظرف مناسب 20 میلی‌لیتر مخلوط کلریدریک اسید و نیتریک اسید اضافه کنید و روی حمام شنی تبخیر نمایید. باقی مانده را با 100، میلی‌لیتر آب‌مقطر و 2 میلی‌لیتر پرمنگنات 0/1 نرمال و 2 گرم سدیم پراکسید Na2O2 به مدت 20 دقیقه بجوشانید و سپس آن را از روی صافی عبور دهید و در بالن ژوژه 100 میلی‌لیتری بریزید نمونه را خنک کنید و سپس چند قطره فنل فتالئین اضافه نمایید با سولفوریک اسید 20درصد آن را به حالت اسیدی برسانید، بلافاصله به آن 50 میلی‌لیتر دی فنیل کاربازید اضافه کنید و حجم را به 100 میلی‌لیتر برسانید، ده دقیقه پس از افزایش آخرین معرف، مقدار جذب را روی طول موج nm 490 توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری نمایید و با استفاده از آن غلظت را محاسبه کنید.

ذکر این نکته ضروری می‌باشد که حجم نمونه مورد آزمایش تابع غلظت فلز مورد اندازه‌گیری می‌باشد و در محاسبات با استفاده از منحنی استاندارد، حجم نمونه را باید در نظر داشت. هم‌چنین در مواردی که احتمال می‌دهید فلز مورد نظر کاملاً به صورت یونی نیست ابتدا آن را به کمک اسیدهای مختلف به صورت یونی در آورید.

برای تهیه نمونه شاهد 70 – 60 میلی‌لیتر آب فاقد یون کرم را بردارید به آن 10 میلی‌لیتر سود 10 درصد اضافه نمایید، آن‌گاه در مجاورت فنل فتالئین با سولفوریک اسید 20 درصد خنثی نمایید و 5 میلی‌لیتر محلول دی‌فنیل کاربازید اضافه کنید نمونه را خنک نمایید به حجم 100 میلی‌لیتر برسانید. جهت رسم منحنی استاندارد، پس از برداشتن حجم مشخصی از محلول رقیق استاندارد و افزودن مقداری آب‌مقطر به همانند روش تهیه شاهد عمل نمایید.

آزمایشگاه شرکت دانش بنیان آب راهبر محاسب (آبرام) در دانشگاه شهید بهشتی – پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور واقع شده است. جهت ارسال نمونه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

Rate this post

برچسب ها : , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp