تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش اندازه گیری آلومینیوم

روش اندازه گیری آلومینیوم

اندازه گیری آلومینیوم با دو روش به صورت زیر در آزمایشگاه انجام می شود:

نورسنجی 1:

در این روش اندازه گیری از معرف مورین استفاده می شود. این جسم یا آلومینیوم ایجاد کمپلکس زیتونی رنگ می نماید که شدت رنگ آن بستگی به میزان آلومینیوم دارد.

کمترین مقدار اندازه گیری در این روش 5 ppb و حساسیت آن 2 ppb می باشد.

مواد محلول های مورد نیاز:

  • محلول استیک اسید 1+1
  • محلول مورین 1 درصد : (C15H10O7 , 2H2O)

جهت تهیه محلول فوق یک گرم مورین را در محلولی که از ترکیبات زیر تشکیل شده باشد حل نمایید، الکل اتیلیک 860 میلی لیتر، میتل الکل 90 میلی لیتر، آب مقطر 50 میلی لیتر.

  • محلول استاندارد آلومینیوم از نمک پتاسیم آلومینیوم سولفات: KAL(SO4)2 , 12H2O

 

 

روش آزمایش

100 میلی لیتر نمونه بردارید و به آن یک میلی لیتر استیک اسید 1+1 اضافه نمایید. محلول را به هم بزنید و محلول را دقیقاً روی pH=3±0/3 تنظیم نمایید. سپس 5 میلی لیتر محلول مورین اضافه نمایید و مجدداً محلول را به هم بزنید. pH محلول نباید در حین آزمایش تغییر نماید. حال توسط یک شیشه ساعت درب ظرف نمونه را بپوشانید و به مدت 5 دقیقه نمونه را در آب گرم C° 94 قرار دهید و سپس در هوای اتاق خنک کنید. در پایان مقدار جذب را روی طول موج 425 nm اندازه بگیرید. جهت نمونه شاهد از 100 میلی لیتر آب مقطر عاری از آلومینیوم با همان معرف ها استفاده نمایید. با توجه به این که آهن سه ظرفیتی در این روش مزاحم می باشد می توانید آزمایش را در حضور آسکوربیک اسید، هیدروکسیل آمونیوم کلرید یا تیوگلی کولیک اسید انجام دهید.

به کمک منحنی استاندارد و جذب اندازه گیری شده مقدار آلومینیوم را مشخص نمایید.

 

نورسنجی 2:

در این روش آلومینیوم در محیط مناسب از نظر pH با

Aurin Tricarboxylic Acid ammonium Salt

ترکیب می شود و تولید کمپلکسی محلول به رنگ نارنجی متمایل به قرمز می نماید. شدت رنگ تولید شده بستگی به غلظت آلومینیوم در نمونه دارد.

مزاحمت ها و نحوه حذف آنها:

آهن سه ظرفیتی در این روش مزاحم می باشد می توان جهت حذف این یون در مواقعی که غلظت آن بیشتر از 10 میلی گرم بر لیتر نباشد با افزودن آسکوربیک اسید آن را پوشاند تا در اندازه گیری ایجاد مشکل ننماید، فلزاتی مانند مس، روی، نیکل و منگنز چنان چه مقدار آنها کمتر از 10 میلی گرم بر لیتر باشد مزاحمت ایجاد نمی نمایند. وجود بیشتر از 2-3 میلی گرم بر لیتر کروم شش ظرفیتی می تواند ایجاد مزاحمت بنماید.

مواد و محلول های مورد نیاز:

  • محلول استاندارد آلومینیوم KAI(SO4)2 , 12H2O
  • محلول کلریدریک اسید: (1+1)
  • اسکوربیک اسید 1 درصد
  • محلول بافر: 156 گرم آمونیوم استات و 180 گرم آمونیوم کلرید را در آب مقطر حل نمایید و حجم آن را به یک لیتر برسانید.
  • محلول 0/5 Ayrin – T درصد در آب مقطر

روش آزمایش:

یک لیتر نمونه را بردارید از فیلتر عبور دهید. سپس در صورت قلیایی بودن آن را توسط اسید در صورت قلیایی بودن خنثی نمایید کلریدریک اسید 1+1 اضافی بریزید و آن را روی حمام تبخیر نمایید پس از سرد شدن نمونه 5 میلی لیتر اسید اضافه کنید و باقی مانده را در آن حل نمایید. پس از سرد شدن آن را در بالن ژوژه 100 میلی لیتری بریزید و محلول های زیر را اضافه نمایید و پس از هر افزایش، محلول را خوب به هم بزنید، 5 میلی لیتر اسکوربیک اسید یک درصد، 20 میلی لیتر محلول بافر، 1 میلی لیتر معرف Aurin-T در پایان حجم را با آب عاری از آلومینیوم به 100 میلی لیتر برسانید و پس از 60 دقیقه مقدار جذب را روی طول موج 550 اندازه گیری نمایید.

 

با کمک منحنی استاندارد و جذب اندازه گیری شده مقدار آلومینیوم را مشخص نمایید.

در شرکت آب راهبر محاسب (آبرام) کلیه پارامترهای فلزات سنگین آزمایش می شود. جهت ارسال نمونه و همین طور گرفتن مشاوره در زمینه کیفیت آب با ما تماس بگیرید.

5/5 - (10 امتیاز)

برچسب ها : , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp