تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش نمونه برداری آب استخر

روش نمونه برداری آب استخر

روش نمونه برداری آب استخر به دو بخش شامل نمونه برداری میکروبی آب استخر و نمونه برداری شیمیایی آب استخر تقسیم می شود. زمان انجام آزمایشات آب استخر بایستی جهت آزمون های میکروبی آب استخر یک نمونه مجزا تهیه شود. و همچنین برای آزمون های شیمیایی آب استخر یک نمونه مجزا تهیه شود. نمونه برداری های که برای آزمون های میکروبی آب استخر می باشد  ، حتما باید در ظروف استریل انجام شود. ولی برای آزمون های شیمیایی نیازی به ظروف استریل نیست و می تواند در ظروف غیر استریل نیز این مهم انجام شود. در ادامه هریک از این دو بخش را بررسی می کنیم.

 

نمونه برداری میکروبی آب استخر

نمونه برداری میکروبی آب استخر

جمع آوری نمونه ها برای آزمون های میکروبیولوژیکی بایستی در ظروف تمیز انجام شود. این ظرف ها باید دارای ویژگی زیر باشد :

  • دارای درب باشد و درب ها هم استریل شده باشد.
  • ظروف شیشه یا پلاستیک بوروسیلیکات استریل شده باشد.
  • ظروف دهان گشاد باشد،
  • ظروف غیر واکنشی باشد.
  • بطری ها باید در کیسه های پلاستیکی از پیش استریل شده باشد.
  • بطری ها نباید نشتی داشته باشد.

بایستی اثر کلر در طروف نمونه برداری میکروبی آب استخر از بین برود. این عمل از طریق اضافه کردن مقدار کافی سدیم تیو سولفات Na2S2O3 انجام می شود. سدیم تیوسولفات باعث خنثی سازی اثر هالوژن ها و و همچنین متوقف شدن فعالیت باکتری ها در ظروف نمونه برداری می شود.  به طور مثال مقدار 0.1 میلی لیتر محلول سدیم تیوسولفات 10 درصد برای خنثی سازی نمونه در یک ظرف 120 میلی لیتری که دارای حداکثر 15 میلی گرم بر لیتر کلر آزاد باقی مانده باشد ، کافی است. برای نمونه های آب مقدار کمتری سدیم تیوسولفات نیاز است. مقدار 0.1 میلی لیتر محلول 3 درصد سدیم تیوسولفات در یک ظرف 120 میلی لیتری می تواند تا مقدار 5 میلی گرم بر لیتر کلر آزاد را خنثی کند.

نمونه برداری شیمیایی آب استخر

به صورت سیستماتیک ، از نقطه ای نمونه برداری انجام شود که که معرف کل آب استخر باشد. زمانی که برنامه ریزی های لازم برای انجام نمونه برداری انجام می شود ، بایستی تمامی موارد مربوط به محل جاگذاری نمونه ، دمای کول باکس نمونه برداری و فاصله محل نمونه برداری تا آزمایشگاه در نظر گرفته شود.

 

بطری های مورد استفاده برای جمع آوری نمونه باید به اندازه کافی بزرگ باشد. حجم نمونه مورد نظر را جمع آوری کنید و همچنان فضای کافی (2.5 سانتی متر) را برای اطمینان از اختلاط مناسب نمونه (از طریق تکان دادن) حفظ کنید.

روش نمونه برداری آب استخر
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :

نظرات بسته شده است.

whatsapp