تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

سوپرکلریناسیون چاه آب

سوپرکلریناسیون چاه آب

بازسازي ، نگهداري و گندزدايي به موقع چاه هاي آب شرب و سوپرکلریناسیون چاه آب و تلاش در جهت افزايش بازدهي چاه ها از تدابيري است كه در بالا بردن عمر مفيد و استفاده ار توان بالقوه چاه موثر است.رشد باكتري هاي آهن خوار و ته نشيني لجن همراه رسوبات و اكسيد آهن بعضي مواقع اشكالاتي براي ورود آب به داخل چاه ها ايجاد مي كند رسوبات لجني و ژله اي اين باكتري ها به وسيله پركلرين نرم و از بين مي رود. مكانيزم عمل بدين صورت است كه ابتدا باكتري ها كشته شده و رسوبات ژله اي حاصله نيزدر حضور پركلرين اكسيد و ازبين مي روند. (كلر يك عامل اكسيد كننده قوي مي باشد)  اين امر با استفاده از كلر كافي كه اصطلاحا شوك پركلرين ناميده مي شود ميسر مي باشد. غلظت كلر مورد نياز براي اين عمل ۵۰ تا ۱۰۰ميلي گرم در ليتر مي باشد. 

سوپرکلریناسیون چاه آب

هيپو كلريد كلسيم مورد نياز براي اين منظور بطور مستقيم يا محلول آن به چاه ريخته مي شود. محلول هيپو كلريد كلسيم ساده ترين و موثر ترين عامل گندزداي چاه , پمپ , منبع ذخيره و سيستم آبرساني مي باشد كه در اين دستورالعمل جهت سوپر كلريناسيون چاهه اي آب پيشنهاد مي شود. 

 

تجهیزات سوپرکلریناسیون چاه آب

  • شلنك تراز سفيد رنگ (داراي علامت مشخص در هر متر)
  • ميله فلزي بطول نيم متر(جهت جابجايي شيلنك در درون چاه لازم است وزنه به انتهايشلنك متصل شده باشد)
سوپرکلریناسیون چاه آب
  • پمپ تزريق كلر با دبي حداقل 50ليتر در ثانيه
  • مخزن كلر 200 ليتري
  • هيپوكلريدكلسيم(پركلرين)

محاسبه مقدار پركلرين 

(سطح ايستايي ) (h2عمق چاه ) = hارتفاع ستون آب در چاه خاموش

H = ارتفاع ستون آب در چاه خاموش (برحسب متر)

h1 = عمق حفاري چاه (بر حسب متر)

h2= سطح ايستايي(بر حسب متر)

D = قطر لوله جدار )بر حسب اينچ)

d= قطر لوله آب بر (بر حسب اينچ)

W= وزن پركلرين مورد نياز (برحسب گرم)

(W= 0.2 H (D2 -d2

 


محاسبه طول جابجايي شلنگ تزريق كلر در هر دقيقه

L= طول جابجايي شلنگ در هر دقيقه(بر حسب متر)

H= ارتفاع ستون آب در چاه خاموش (برحسب متر)

 30/H=طول جابجايي شلنگ در هر دقيقه

 

مقدار پركلرين محاسبه شده را در 100ليتر آب بطور كامل حل نموده و به طريق زير در مدت دو ساعت به چاه تزريق مي نماييم. 

پمپ تزريق روي 50 ليتر در ساعت تنظيم كرده محلول كلرتهيه شده را در مدت دو ساعت از طريق شلنگ مناسب توسط پمپ به درون چاه تزريق مي كنيم. جهت جابجايي مناسب شلنگ در طول مسير ، يك وزنه به انتهاي آن متصل نموده و سپس به عمق چاه فرستاده مي شود. شلنگ مورد نظر رادر هر دقيقه باندازه طول جابجايي محاسبه شده در رابطه بالا جابجا مي كنيم (بالا
ميكشيم) اين عمل را تا رسيدن شلنگ به سطح آب ادامه ميدهيم (سي دقيقه اول)، سپس اين عمل را بطور معكوس از محل سطح ايستايي شروع و تا عمق چاه ادامه مي دهيم (سي دقيقه دوم) و مجددا عمليات فوق را براي سي دقيقه سوم و چهارم تكرار مي كنيم.
(عمل تزريق جهت انجام اختلاط مناسب در طول ستون آب چهار بار تكرار مي شود دو بار از عمق به سطح و دو بار از سطح به عمق)

 

 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp