تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

طرح خوداظهاری محیط زیست

طرح خوداظهاری محیط زیست

طرح خوداظهاری محیط زیست  طرحی است که در آن واحدها باید وضعیت آلودگی خود را به سازمان محیط زیست ارائه کنند. طرح خوداظهاری محیط زیست به دلیل رشد صنایع و افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از آنها ارائه شده است. آلودگی ناشی از صنایع خود موجب مشکلات بی شماری در جوامع می شود. هرگونه آلاینده و فاضلابی که توسط صنایع مختلف در محیط پخش می شود ملزم به رعایت یکسری استانداردهایی است. ما برای اینکه جامعه پیشرفته داشته باشیم علاوه بر توسعه صنایع باید این استانداردها کاملا رعایت شود. علاوه بر آن حفاظت از محیط زیست و حفظ آن برای آیندگان یکی از ملاک های بسیار مهم توسعه پایدار است. برای این منظور سازمان حفاظت از محیط زیست برای جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست این طرح را بیان کرده است.

طرح خوداظهاری محیط زیست بایستی به صورت فصلی توسط صنایع به صورت کامل اجرا گردد.

طرح خود اظهاری واحدهای صنعتی باید توسط یک آزمایشگاه که معتمد سازمان محیط زیست باشد انجام شود. آزمایشگاه معتمد محیط زیست آزمایشگاهی است که توانایی آن جهت سنجش پارامترهای زیست محیطی مورد تایید سازمان قرار گیرد. شرکت آب راهبر محاسب – آبرام به عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست آنالیزهای طرح خوداظهاری را برای واحدها انجام می دهد. این شرکت در پارک فناوری دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور (قطب آب و برق ایران) واقع شده است.

با توجه به افزایش صنایع در ایران توجه به محیط زیست یک امر ضروری است.

گردش کار و طرح خوداظهاری محیط زیست:

طرح خوداظهاری در پایش با استفاده از توانایی آزمایشگاه های معتمد مطابق گردش کار ذیل به اجرا گذاشته می شود:

  • ابلاغ به واحد جهت انجام خود اظهاری از طرف سازمان: اداره کل محیط زیست هر استان از واحدها درخواست گزارش خود اظهاری می کند. اگر اداره کل پارامترهای مورد نظر را مطابق شیوه نامه مربوطه اعلام کند، واحد باید نتایج اندازه گیری همان پارامترها را ارائه نماید. در غیر اینصورت باید نتایج اندازه گیری پارامترهای تعیین شده شیوه نامه تعیین پارامترهای مشمول خوداظهاری را ارائه دهد. همچنین فواصل زمانی ارائه گزارش توسط اداره کل نیز مطابق شیوه نامه مربوطه اعلام می گردد.
  • درخواست پایش خروجی واحد: واحد صنعتی  از یکی از آزمایشگاه های معتمد محیط زیست درخواست می کند تا نسبت به پایش خروجی های واحد اقدام نموده و در صورت تواتفق، با عقد قرارداد (اعم از فاکتور یا سایر اسناد مالی مربوطه) طبق آیین نامه و مقررات خوداظهاری نسبت به انجام موضوع اقدام می نماید.
  • اعلام برنامه 10 روزه پایش به سازمان از طرف آزمایشگاه معتمد: لازم است حداقل 10 روز قبل از انجام پایش، برنامه زمانی (ترجیحاً ماهانه) به همراه ساعت مراجعه به صنعت از سوی آزمایشگاه معتمد به ادارت کل و دفتر پایش اعلام گردد. در مواقع استثناء، مراتب از طریق اداره کل به دفتر پایش منعکس خواهد شد.
  • پایش واحد: آزمایشگاه متعمد پس از اعلام برنامه زمانی ده روزه در زمان مقرر نسبت به پایش خروجی های واحد متقاضی اقدام خواهند نمود. به هنگام انجام عملیات پایش خوداظهاری در واحد، می بایست توسط نماینده آزمایشگاه معتمد و نماینده واحد مورد پایش، فرم «صورتجلسه انجام عملیات خوداظهاری در پایش» تکمیل و امضاء گردد.
  • اعلام نتایج پایش حداکثر 20 روز کاری پس از اندازه گیری از طرف آزمایشگاه معتمد: در خصوص ارائه گزارش پایش واحدها در قالب طرح خود اظهاری، آزمایشگاه های معتمد موظفند نتایج پایش خود را حداکثر ظرف مدت 20 روز کاری بعد از اندازه گیری به ترتیب اولویت به اداره کل استان محل استقرار واحد و واحد متقاضی ارسال نمایند.
  • پردازش و ارسال داده ها به دفتر پایش: ادارات کل موظف ند نتایج اندازه گیری را تجزیه و تحلیل و در صورتی که دال بر آلاینگی صنعت باشد مراتب را حداکثر ظرفمدت یک هفته به دفتر پایش ارسال نمایند.
  • اعلام نتایج سالیانه پایش: ادارات کل موظفند فایل گزارش کامل پایش سالانه خود را به همراه نتایج مربوطه به اداره کل استان محل استقرار آزمایشگاه معتمد و دفتر پایش ارسال نمایند.
  • اعلام نتایج به ادرات کل از طرف واحد: واحد باید راساً نسبت به ارسال نتایج به اداره کل اقدام نماید.
  • انجام اقدامات قانونی مورد نظر سازمان: ادارات کل گزارشات پایش را دریافت، کنترل و جهت انجام اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذیربط قرار می دهند
طرح خوداظهاری محیط زیست
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp