تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شمارش کلنی

شمارش کلنی:

واژه “واحدهاي تشكيل دهنده كلني” CFU جهت شمارش کلنی بيانگر همه روش هاي آزمايش شمارش کلنی است. در نتيجه تمام نتايج به صورت CFU گزارش مي شود. پس به هنگام تكميل فرم ها مي بايست به روش مورد استفاده ، دما و زمان گرما گذاري و نوع محيط كشت اشاره شود. طبق روش زیر کلنی ها شمرده می شود.

طریقه شمارش باید مطبق شکل باشد.

كلني ها ي شمارش شده و يا ميانگين آنها نوشته می شوذ. (در مورد پليت هاي ، CFU / ml براي محاسبه دوتايي از يك ضريب رقت ) در هر پليت در عكس ضريب رقت ضرب شود. وقتي كلني هاي روي پليت هاي دوتايي و يا روي پليت هايي با ضرايب رقيق سازي متوالي شمارش مي شوند تا از آنها ميانگين گرفته شود ، بهتر است كه نتايج ابتدا تا 2 رقم معني دار (دورقم سمت چپ ) گرد شده و سپس به صورت گزارش شوند . براي نمونه عدد 142 به صورت 140 و عدد 155 به صورت 160 و عدد 35 به CFU صورت 35 گزارش شوند.

خطاهاي فردي شمارش کلنی:

از خطاهاي كار كه مي توانند نتيجه بي دقتي آزمايشگر  باشد ، وسايل آلوده و يا قطعات صدمه ديده دستگاهها و نيز عدم شناخت كامل كلني ها باشند، اجتناب كنيد. آزمايشگراني كه نتوانند پاسخ تكرار پذيري با خطاي كمتر از 5 % براي دو نمونه يكسان خود به دست آورند و يا شمارشي با خطاي كمتر از 10 % براي پليت هاي ساير آزمايشگران انجام دهند مي بايست علل خطاي كار خود را يافته و آنرا تصحيح نمايند.

 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp