تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

منیزیم آب- اندازه گیری منیزیم

منیزیم آب: 

منیزیم (Mg) دومین عنصر در گروه دو جدول تناوبی (گروه فلزات قلیایی خاکی)، با عدد اتمی 12، جرم مولی g/mol 24/3 و ظرفیت 2 است. از نظر فراوانی، منیزیم در حدود2/1 درصد وزن پوسته زمین را تشکیل می دهد و از 0/03 تا 0/84 درصد وزن خاک ها را شامل می شود. در طبیعت، منیزیم به صورت عنصر آزاد یافت نمی شود و در کانی های مختلف، همچون منیزیت (کانی MgCO3) و دولومیت [کانی CaMg (CO3)2] وجود دارد. منیزیم در بسیاری از ترکیبات آلی فلزدار و مواد آلی یافت می شود. منیزیم یک عنصر ضروری برای تمام موجودات زنده است.

هر چند نمک های منیزیم حل پذیرتر از نمک های کلسیم هستند، لیکن با توجه به حضور کمتر آنها در سنگ ها، منیزیم کمتری نسبت به کلسیم، از طریق فرایندهای هوازدگی و تبادل یون، وارد آب های طبیعی می شود. گونه غالب منیزیم در آب های طبیعی، یون Mg2+ است. غلظت های منیزیم در آب های شیرین از یک تا بیش از mg/L 100، بسته به نوع سنگ های موجود در حوضۀ آبریز، متفاوت اند. غلظت منیزیم در رودخانه ها به طور متوسط mg/L 4 و در آب های زیرزمینی بیش از mg/L 5 است. متوسط غلظت منیزیم در آب دریاها mg/L 1350 است.

بعضی از نمک های منیزیم، همچون سیلیکات ها و فسفات های منیزم، در دما و فشار بالای دیگ های بخار، ممکن است شکسته شده و جرم گذاری کنند. هر چند برخی از نمک های منیزیم سمی اند، ولی غلظت های متداول منیزیم در آب های شیرین، معمولاً برای انسان سمی نیستند. غظت منیزیم بیش از mg/L 125، اثر ملین کنندگی و مسهلی روی انسان دارد. برخی از استانداردهای آب آشامیدنی، هنوز حداکثر غلظت مطلوب و یا مجاز را برای منیزیم پیشنهاد نکرده اند؛ لیکن استاندارد آب آشامیدنی ایران، حداکثر غلظت مجاز منیزیم را mg/L 150 تعیین کرده است.

اندازه گیری منیزیم:

غلظت منیزیم در آب را می توان با روش های محاسبه ای، طیف نمایی جذب اتمی یا پلاسمای جفت شدۀ القایی اندازه گیری کرد. در روش محاسبه ای، غلظت منیزیم را می توان از تفاضل سختی کل و سختی کلسیم به دست آورد.

که در آن CMg غلظت منیزیم (mg Mg/L)، TH سختی کل (mg/L as CaCO3) و CaH سختی کلسیم (mg/L as CaCO3) و عدد 243/0 ضریب تبدیل یکای mg/L as CaCO3 به یکای mg Mg/L است.

منیزیم در بدن رابطه مستقیم با درست کار کردن عضلات، اعصاب و قلب دارد به همین دلیل باید به مقدار مورد نیاز در بدن وجود داشته باشد. برعکس وجود بیش از حد منیزیم در بدن نیز تأثیر منفی بر کارکرد موارد ذکر شده در بدن دارد. پس باید توجه داشت که میزان منیزیم موجود در آب که وارد بدن می شود در حد مطلوب باشد.

4.2/5 - (10 امتیاز)

برچسب ها : , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp