تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مواد جارتست

مواد جارتست

جارتست یک آنالیز جهت تعیین دوز بهینه مواد منعقد کننده جهت فرآیند انعقاد و لخته سازی می باشد. فرآیند انعقاد و لخته سازی یکی از فرآیند های تصفیه فاضلاب می باشد که جهت کاهش کدوت و مواد معلق در فاضلاب انجام می گردد. از این رو انتخاب و به دست آوردن مقادیر بهینه از منعقد کننده ها به جای آن که از طریق کمی و فرمول محاسبه شود به روش تجربی و با آزمایش محاسبه می گردد. انعقاد یک روش شیمیایی تصفیه است که مواد شیمیایی مختلف مانند (سولفات آلومینیم ،سولفات فرو ، … ) را به مقادیر لازم و کافی به آب اضافه می کنند تا ذرات کوچک وسبک وغیر قابل ته نشین، به ذرات بزرگتر و سنگین تر و قابل ته نشین تبدیل می شود.

مواد جارتست

مواد جارتست شامل چه مواردی می شود:

  • منعقدکننده ها : عموماً شامل منعقدکننده هایی مثل کلرورفریکیا آلوم می باشد.
  • کمک منعقدکننده ها : معمولاً شامل آهکو پلیمرهایی از نوع کاتیونی است.

 

*موادي مثل خاكرس، بنتونیت، انواع کمک منعقدکننده ها باید در آزمایشگاه موجود باشد. برخی از مواد به شرح زیر می باشد:

مواد جارتست
مواد جارتست که معمولا جهت این آزمون مورد استفاده قرار می گیرد.

سایر موادجارتست

بنتونیت

کائولین  می تواند مقدار mg/l پلیمرهاي مورد استفاده در انعقاد عموماً از نوع کاتیونی هستند. مقادیر کم این مواد (کمتراز تزریق منعقدکننده اصلی را کاهشدهد، یا حتی بعنوان منعقدکننده بکار می رود. پلیمرها به شکل پودر یا مایع هستند،تهیه می شود. همیشه پودر پلیمر به آب اضافه می شود و پلیمر درشانه جریان گردابی که در / نوع پودري با غلظت0.1درصد اثر هم زدن بوجود می آید اضافه می گردد. اگر جریان گردابی تشکیل نشده باشد، پودر خشک به شکل یک جرم چسبنده روي سطح آب جمع می شود و حل کردن آن بسیار مشکل می گردد. زمان حل کردن پلیمر از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است. براي مرطوب کردن، حل کردن و ذخیره پلیمر از روش کار پیشنهادي سازنده استفاده گیرد. تهیه محلول از اشکال مایع راحت تر می باشد.

طرز تهیه مواد جارتست

مقدار مواد شیمیایی براي تهیه محلول هاي غلیظ در صورت استفاده از بشر یک لیتري درجدول  آمده است.

مواد جارتست
مواد مورد استفاده در آزمون جار

روش تزریق مواد جارتست:

با افزودن یکمیلی لیتر از محلول یکدهم درصد به یکلیتر از نمونه آب محلول از mg/l 1 منعقدکننده حاصل می شود. اگر مقدار بالاتري از منعقدکننده موردنیاز باشد، براي بشر یکلیتري محلول یک درصد از منعقدکننده و براي بشر دو لیتري محلول %2از منعقدکننده باید تهیه شود. در چنین شرایطی با افزودن یک میلی لیترمنعقد کننده به نمونه10میلیگرم بر لیتر منعقدکننده حاصل می شود.

تمام نمونه ها در سري آزمايش بايد در کمترين زمان ممکن تهيه شوند.از آنجا که درجه حرارت نقش مهمي در انعقاد ايفا مي کند، نمونه هاي آب خام بايد فقط بعد از اتمام آماده سازي هايي لازم تهيه و اندازه گيري شود که اين کار به منظور کاهش دادن تأثير درجه حرارت آزمايشگاه روي نمونه است.

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp