تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نحوه کار با دستگاه gc mass

نحوه کار با دستگاه gc mass

بمنظور نحوه کار با دستگاه gc mass ، ابتدا باید تمامی اجزا و بخش های مختلف دستگاه را بشناسیم پس به این منظور توصیه می گردد ابتدا مطلب کروماتوگرافی gc-mass ، آشکارساز کروماتوگرافی گازی ، پیکربندی ستون های کروماتوگرافی گازی  مطالعه گردد. در این مطلب به تشریح منابع یونش كروماتوگرافي گازي- طيف سنج جرمي می پردازیم که از اجزای مختلف سيستم ورودي نمونه ، منبع يونش ،تجزيه گر جرمي ، آشكارساز تشکیل شده است.

منابع يونش دستگاه gc mass

 • يونيزاسيون الكتروني (Electron Ionization (EI
 • يونيزاسيون شيميايي (Chemical Ionization(CI

نحوه کار يونيزاسيون الكتروني (Electron Ionization (EI  

 • الكترون ها از يك رشته سيم تنگستن يا رنيم گرما داده شده نشر مي يابند.
 • توسط يك پتانسيل تقريبا 70ولتي كه بين رشته و آند اعمال مي شود شتاب داده مي شوند.
 • مسيرهاي عبور الكترون ها و مولكول ها عمود برهم هستند و يكديگر را در مركز منبع قطع مي كنند كه در اين محل برخورد و يونش اتفاق مي افتد.
 • يون هاي مثبت تك بار توسط يك اختلاف پتانسيل كوچك (نوعا 5ولت) كه بين اولين صفحه شتاب دهنده و دفع كننده اعمال مي شود از داخل شكاف اين صفحه عبور مي كنند.
نحوه کار با دستگاه gc mass

مزايا و معایب يونيزاسيون الكتروني (Electron Ionization (EI :

 • قطعه قطعه شدن شديد و تعداد پيك هاي فراوان حاصل از آن سبب شناسايي دقيق آناليت ها مي شود.
 • قطعه قطعه شدن نيز در برخي موارد سبب ناپديد شدن پيك يون مولكولي مي شود به طوري كه جرم مولكولي آناليت را نمي توان تشخيص داد.
 • اين روش نياز به تبخير نمونه دارد كه اين خود مي تواند سبب تخريب گرمايي بعضي از آناليت ها قبل از عمل يونش شود.

 

نحوه کار شيميايي (Chemical Ionization(CI

 • در يونيزاسيون شيميايي واكنش هاي يون مولكولي بين مولكول هاي گاز معرف يونيزه شده (از طريق بمباران الكتروني) و مولكول هاي خنثي آناليت جهت ايجاد يون هاي آناليت صورت مي پذيرد.
  از جمله گازهاي معرف مي توان به متان، ايزوبوتان و آمونياك اشاره نمود.
  نسبت گاز معرف به نمونه 1000تا 10000برابر مي باشد

  نحوه کار با دستگاه gc mass

  نحوه کار با دستگاه gc mass
3/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp