تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نحوه کار با دستگاه gc mass

نحوه کار با دستگاه gc mass

بمنظور نحوه کار با دستگاه gc mass ، ابتدا باید تمامی اجزا و بخش های مختلف دستگاه را بشناسیم پس به این منظور توصیه می گردد ابتدا مطلب کروماتوگرافی gc-mass ، آشکارساز کروماتوگرافی گازی ، پیکربندی ستون های کروماتوگرافی گازی  مطالعه گردد. در این مطلب به تشریح منابع یونش كروماتوگرافي گازي- طيف سنج جرمي می پردازیم که از اجزای مختلف سيستم ورودي نمونه ، منبع يونش ،تجزيه گر جرمي ، آشكارساز تشکیل شده است.

منابع يونش دستگاه gc mass

 • يونيزاسيون الكتروني (Electron Ionization (EI
 • يونيزاسيون شيميايي (Chemical Ionization(CI

نحوه کار يونيزاسيون الكتروني (Electron Ionization (EI  

 • الكترون ها از يك رشته سيم تنگستن يا رنيم گرما داده شده نشر مي يابند.
 • توسط يك پتانسيل تقريبا 70ولتي كه بين رشته و آند اعمال مي شود شتاب داده مي شوند.
 • مسيرهاي عبور الكترون ها و مولكول ها عمود برهم هستند و يكديگر را در مركز منبع قطع مي كنند كه در اين محل برخورد و يونش اتفاق مي افتد.
 • يون هاي مثبت تك بار توسط يك اختلاف پتانسيل كوچك (نوعا 5ولت) كه بين اولين صفحه شتاب دهنده و دفع كننده اعمال مي شود از داخل شكاف اين صفحه عبور مي كنند.
نحوه کار با دستگاه gc mass

مزايا و معایب يونيزاسيون الكتروني (Electron Ionization (EI :

 • قطعه قطعه شدن شديد و تعداد پيك هاي فراوان حاصل از آن سبب شناسايي دقيق آناليت ها مي شود.
 • قطعه قطعه شدن نيز در برخي موارد سبب ناپديد شدن پيك يون مولكولي مي شود به طوري كه جرم مولكولي آناليت را نمي توان تشخيص داد.
 • اين روش نياز به تبخير نمونه دارد كه اين خود مي تواند سبب تخريب گرمايي بعضي از آناليت ها قبل از عمل يونش شود.

 

نحوه کار شيميايي (Chemical Ionization(CI

 • در يونيزاسيون شيميايي واكنش هاي يون مولكولي بين مولكول هاي گاز معرف يونيزه شده (از طريق بمباران الكتروني) و مولكول هاي خنثي آناليت جهت ايجاد يون هاي آناليت صورت مي پذيرد.
  از جمله گازهاي معرف مي توان به متان، ايزوبوتان و آمونياك اشاره نمود.
  نسبت گاز معرف به نمونه 1000تا 10000برابر مي باشد

  نحوه کار با دستگاه gc mass

  نحوه کار با دستگاه gc mass
Rate this post
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp