تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نماتد در آب

نماتد در آب

نماتد در آب آشامیدنی ، آب معدنی ، آب چاه و یا آب های شور یافت می شوند. این آزمایش ها در شرکت آبرام قابل اجرا می باشد. نماتدها ، جانداران آبزی موجود در آب های شیرین، شور و خاک می باشند. نماتد های آب های شیرین، در فیلترهای شنی آهسته و تصفیه خانه های فاضلاب هوازی تکثیر می‌یابند. نماتد ها ، منبع غذایی بی مهره گان، مهره داران کوچک (ماهی) و انواع قارچ ها هستند. نماتد های آب شیرین، از باکتری هایی مانند پاتوژن های رودهای انسان تغذیه می‌کنند.

نماتد ها قادرند از فیلتر تصفیه عبور کرده و در شیرهای آب خانگی زنده باقی بمانند. نماتدها، تغییرات شدید در میزان نمک و مواد شیمیایی محیطی را تحمل می کنند. باکتری ها و ویروس های روده ای، در داخل بدن نماتدها از تاثیر کلر زنی در امان می‌مانند.

نماتد در آب هایی که از بستر فیلتر شنی عبور کرده اند ممکن است یافت شوند.

نمونه برداری آنالیز نماتد

نمونه را می توان از آب شیر، چاه، رودخانه و… تهیه کرد. حجم نمونه مورد نظر برای آب تصفیه شده ۳ لیتر و آب خام یک لیتر است. ظروف نمونه برداری نیازی به استریلیزاسیون ندارد.  فقط با آبکشی و سپس با شستن با آب مقطر آماده می شوند. در روزهای گرم، نمونه را باید روی یخ حمل کرده و آن را تا حداکثر ۲۴ ساعت بررسی نمود. زیرا تشخیص آنها در این مدت امکان پذیر است. در غیر این صورت،  نمونه را در فرمالین ۴ درصد نگه داری کنید.  برای فیکسه کردن نمونه، یک محلول ۸ % فرمالین به حجم مساوی با نمونه به کار برید.

 روش کار آنالیز نماتد

نمونه را طبق روش های فیلتراسیون،  فیلتر کنید. از فیلتر با منافذmµ ۳ استفاده کنید. صافی را با ml 1 آب مقطر بشویید تا نماتدها از آن خارج شوند. سپس ml 1 از محتوای شسته شده کروم ها را روی لام مخصوص شمارش Rafter – Sedjwick قرار دهید و با دقت نماتدها (لارو و کرم‌های بالغ) را با استفاده از عدسی ۱۰ برابر شمارش کنید. اگر تعداد نماتدهای شمارش شده در هر میلی لیتر از نمونه تغلیظ شده بیش از ۱۰ عدد باشد، تعداد را در حجم اولیه نمونه تغلیظ شده ضرب کنید. اگر تعداد نماتد ها بین ۵ تا ۱۰ باشد تعداد نمادها را در ml1 دیگر از نمونه شمارش کنید (در صورتی که همه ی نمونه اولیه را،  از یک صافی عبور نداده باشید).

تصویری از نماتد موجود در آب های شیرین زیر میکروسکوپ.

 

 

3.5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp