كربن آلي

اندازه گیری کربن آلی کل

اندازه گیری کربن آلی کل:

مجموع كربن آلي كل محلول يا معلق موجود درآب را كه شامل سيانات، كربن عنصري و تيوسيانات است،كربن آلي كل گويند.

كربن آلي فرار (VOC)  يا كربن آلي قابل پالايش (POC)

كربن آلي موجود در آب كه تحت شرايط اين استاندارد مي توان آن را جداسازي نمود.

کربن آلی

کربن آلی

كربن آلي غير فرار (NVOC) يا كربن آلي غير قابل پالايش (NPOC)

كربن آلي موجود در آب كه تحت شرايط اين استاندارد نمي توان آن را جدا سازي نمود.

كربن آلي موجود در آب با احتراق، افزايش اكسيد كننده مناسب، تابش اشعه ماوراء بنفش(UV) يا تابش هر اشعه پر انرژي ديگر به دي اكسيد كربن اكسايش مي يابد. كاربرد اشعه ماوراء بنفش (UV) با اكسيژن( به عنوان اكسيد كننده) محدود به آب هايي مي شود كه آلودگي پايين دارند و حاوي غلظت پايين TOC مي باشند.

دي اكسيدكربني را كه از طريق اكسيديش تشكيل مي شود، مي توان به طور مستقيم يا غير مستقيم    ( پس از كاهش آن به متان ) اندازه گيري نمود. تعيين نهايي دي اكسيدكربن با روشهاي متعددي صورت مي گيرد، مثلاً حجم سنجي بيناب سنجي مادون قرمز(ترجيحاً در محلول غير آبي)، رسانايي گرمايي،رسانايي سنجي، كولومتري،روشهاي مبتني بر استفاده از حسگر حساس به دي اكسيدكربن و آشكارسازي يونيزاسيون شعله اي ( كه پس از كاهش دي اكسيد كربن به متان به كار برده        مي شود ).علاوه بر كربن آلي، نمونه آب ممكن است حاوي دي اكسيدكربن يا يونهاي كربنيك اسيد باشد. قبل از اندازه گيري، ضروري است كه اين كربن معدني با پالايش نمونه اسيدي شده با گازهاي عاري از دي اكسيدكربن و تركيبات آلي خارج شود. در طريقه ديگر،هم(TC) و هم كربن معدني كل (TIC) اندازه گيري مي شوند و ميزان (TOC) را مي توان با تفاضل TIC از TC محاسبه نمود. اين  روش  علي الخصوص  براي نمونه هايي مناسب است كه كربن معدني    كل  (TIC) كمتر از كربن آلي كل (TOC) است. مواد آلي قابل پالايش نظير بنزن، تولوئن، سيكلوهگزان و كلروفرم ممكن است تا حدودي خارج شوند. در حضور چنين موادي، غلظت (TOC) جداگانه تعيين مي شود يا روش تفاضل به كار مي رود. با استفاده از روش تفاضل، مقدار (TOC) بايد بيش از كربن معدني كل (TIC) يا حداقل در همان اندازه باشد. كربن معدني با اسيدي نمودن و پالايش خارج مي شود يا جداگانه تعيين مي شود.

1- استانداردهاي ASTM ، 4129 D، 4779 D، 4839  Dو5904 D روشهاي مختلفي را براي اندازه گيري كربن آلي كل ارائه مي كنند.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *