تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کلنی باکتری ها

کلنی باکتری ها

شکل و ساختمان کلنی باکتری ها ی مختلف متفاوت بوده و بر حسب نوع باکتری و شرایط محیط کشت و نوع آن تغییر می کند. کلونی عمقی اغلب باکتری ها دوکی شکل و کلونی سطح آنها دارای ویژگی هایی است که ارزش تشخیص دارد برای شناسایی باکتری ها باید مشخصات زیر را در نظر گرفت :

  1. شکل کلنی: نقطه ای گرد بیضی ،نامنظم ،ریزوتیدی
  2.  سطح کلونی: صاف ،برآمده ،خشن، چین دار
  3.  حاشیه کلنی: دندانه دار ، صاف ،دارای انشعابات
  4.  بوی کلونی: بدون بو، بوی خاص ،بوی رطوبت
  5. رنگ کلونی: رنگ های مختلف یکنواخت و غیریکنواخت
  6. قوام کلونی: آبدار،لزج ،کره ای ،چسبنده،سفت
  7. شفافیت کلونی : شفاف: نیمه شفاف ،کدر
  8.  اندازه کنونی: قطر بر حسب میلیمتر
کلنی باکتری ها

روش غنی سازی کلنی باکتری ها

روش غنی سازی کلنی باکتری ها به این روش می باشد که به طور انتخابی تعداد میکروب هایی را که در یک مخلوط در اقلیت می‌باشند افزایش می دهد برای دسترسی به این هدف و با استفاده از روش های ذکر شده می توان این گروه از میکروارگانیسم ها را ایزوله کرد.

روش غنی‌سازی(enrichme.nt method )  ابتدا توسط   1856-1953  winogradsky ارائه شده و سپس beijcrinck  1851 -1931 آن را توسعه داد.

این روش بر اساس این یافته علمی استوار است که میکروبها درست برخلاف مورفولوژی خود تنوع زیادی در فیزیولوژی نشان می‌دهند رشته اپتیمال میکروب‌های مختلف تحت شرایط متفاوت صورت میگیرد وقتی مخلوطی از میکروب ها تحت شرایط ویژه ای کشت داده شوند که این شرایط برای میکروب خاصی مطلوب باشد میکروب مورد نظر (حتی اگر در ابتدا در مخلوط میکروب‌ها حداقل بوده باشد )سریع تر از سایرین رشد نموده و افزایش می یابد. برای فراهم آوردن شرایط انتخابی مطلوب فاکتور هایی از قبیل: درجه حرارت، ترکیب محیط کشت، وجودیا فقدان اکسیژن ،ph ، نور و افزودن مواد سمی به محیط را باید درنظر گرفت . بدیهی است که هر میکرو ارگانیسم به ترکیب معینی از این مجموعه نیازمند است.

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp