تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری BOD 5

اندازه گیری BOD 5

اندازه گیری BOD 5 يک نمونه وابسته به مقدار ماده آلی موجود در آن می باشد، که به طور قابل ملاحظه ای متغير است . سيستم اندازه گيری BOD اکسی دايرکت آکواليتيک ، برای حجم های مختلف نمونه و محدوده های اندازه گيری متناظر كه در جدول زير ليست شده کاليبره شده است . محدوده اندازه گيری سيستم 3 تا 333 ميلی گرم در ليتر است. برای تمامی محدوده های اندازه گيری ، BOD مستقيما بر حسب ميلی گرم در ليتر نمايش داده می شود.

کاربردها اندازه گیری BOD 5

  1.  آب و فاضلاب
  2.  تعيين فعاليت بيولوژيکی
  3.  تاسيسات تصفيه فاضلاب
  4.  آزمايشگاه های تجزيه
  5.  مراکز تحقيقی و علمی

ارزیابی اندازه گیری BOD 5

اگر دوره اندازه گيری روی 00 ساعت تنظيم شود، سيستم اندازه گيری BOD اکسی دايرکت آکواليتيک هر ساعت يک اندازه گيری را ثبت می نمايد. با يک دوره اندازه گيری 02 ساعته ، هر 0 ساعت يک بار اندازه گيری BOD را انجام می دهد و ذخيره می نمايد. اگر دوره بين 3 و 02 روز باشد ، مقدار ذخيره شده برای هر روز يكبار می باشد . مقادير جاری و ذخيره شده ممکن است در هر لحظه فراخوانی شود. نمودار و جدول زير يک مثال از ارزيابی BOD را نشان می دهد . افزايش BOD را طی يک دوره 5 روزه می توان مشاهده نمود.

اندازه گیری BOD

عملکرد شروع اتوماتیک اندازه گیری BOD

تغييرات در دمای نمونه پيش از آزمايش کردن موجب تغيير فشار درون سيستم به هنگام همدماشدن در انكوباتور )برای مثال اگر اندازه گيری BOD در دمای 03 درجه انتخاب شده باشد(ميشود . چندين تغيير موجب ايجاد خطا در طول اندازه گيری فشار سنجی می شود. به اين منظور برای جلوگيری از ايجاد خطا، BOD سنج اکسی دايرکت آکواليتيک به يک ويژگی شروع اتومات مجهز شده است . اندازه گيری تا دما در نمونه ها برابر با دمای درون انكوباتور نشود شروع نمي شود . اين از تاثير نوسانات دما )نتيجه تا فشار ( که مربوط به اندازه گيری فشارسنجی نمی شود، جلوگيری می نمايد .

سیستم کامل اندازه گیری BOD اکسی دایرکت

علاوه بر واحد BOD برای اندازه گيری و ذخيره مقادير BOD ، سيستم اندازه گيری BOD اکسی دايرکت اکواليتيک شامل بطری های نمونه ، حسگر های اندازه گيری ، سيستم همزن القايی بدون سايش با لنهای اندازه گيری سرريز برای اندازه گيری حجم نمونه، بازدارنده از نيتراته شدن و هيروکسيد پتاسيم به عنوان يک جذب کننده می باشد.

موارد تحویل اندازه گیری BOD

• واحد کامل اکسی دايرکت اکواليتيک با 6 کلگی حسگر و واحد کنترل و باطری ها
• واحد همزن القايی با منبع تغذيه
• 6 بطری نمونه
• 6 عدد درزگير لاستيکی
• 1 بالن سرريز 151 ميلی
• 1 بالن سرريز 002 ميلی
• 1 بطری حاوی 53 ميلی ليتر محلول هيدرواکسيد پتاسيم
• 1 بطری حاوی 53 ميلی ليتر محلول بازدارنده از نيتراته شدن
• 1 دستورالعمل
• اكسي دايركت اكواليتيك مانند بالا اما با 10 كلگي حسگر
• سيستم هم زن القايی
• سيستم هم زن القايی آکواليتييک کنترل شده با ريزپردازنده و غير سايشی و بدون نياز به سرويس ، به عبارتی ديگر هيچ
قطعه در حال حرکتی درون سيستم وجود ندارد

در سيکل های زمانی منظم ، ميله های هم زن مغناطيسی سرعت می گيرند و مجددا حرکت آن ها کند می شود، به طوری که سرعت آن به حداکثر می رسد و مجددا افت می کند. اين در مرکز بودن ميله های همزن را تضمين می کند . ميله های هم زن که از مرکز بطری دور می شوند سريعا و مطمئنا مجددا به مرکز برگردانده می شوند. سيستم حرکتی القايی كاركرد بدون نياز به سرويس ) عدم نياز به تعويض تسمه های رانش يا موتورهای چرخاننده ( را برای چندين سال تضمين می نمايد.

مزایا اندازه گیری BOD 5

• عمليات بدون سايش و بدون نياز به سرويس
• تغيير منظم سرعت همزنی
• در مرکز بودن اتومات ميله های همزن
• هيچ وسيله مکانيکی در سيستم همزنی موجود نمی باشد

مجموعه آزمایش اندازه گیری BOD 5

ما همچنين يک مجموعه آزمايش برای بررسی صحت عمليات BOD سنج اکسی دايرکت اکواليتيک ارائه می دهيم. مجموعه شامل 2 قرص آزمايش BOD 4M است که سبب مصرف مقدار مشخص اکسيژن می گردد.

قرص ها به آسانی مورد استفاده قرار می گيرند . به سادگی يک قرص درون بطری BOD قرار داده می شود،فرايند اندازه گيری آغاز شده و پس از 5 روز مقادير BOD استخراج شده و با مقدار مشخص شده مقايسه می گردد.اگر اين مقدار در محدوده مجاز باشد اين بدين معنی است که سيستم اندازه گيری BOD به طور صحيح کار می نمايد.

هم دما کردن به هنگام اندازه گیری

يکسان کردن دما قبل از آزمايش بيولوژيکی ضروری است، چون دما يک اثر بزرگ روی فعاليت بيولوژيکی دارد. برای مثال اندازه گيری های BOD هميشه در يک انكوباتور تحت دمای 03 درجه سانتيگراد انجام می شود.

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp