تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اکسیژن خواهی بیولوژیکی 5 روزه

اکسیژن خواهی بیولوژیکی 5 روزه یا BOD5

اکسیژن خواهی بیولوژیکی 5 روزه یا  BOD5 نرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزم ها است. اگر BOD5 كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزم هاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن ندارند.شاخص BOD5 پنج روزه کاربرد های متفاوتی دارد. ایعاد تاسيسات تصفيه خانه های زیستی مخصوصاً ابعاد و میزان هوادهي فاضلاب در حوضچه هاي هوا دهي را مي توان با اندازه BOD5 محاسبه نمود.

اندازه گیری کسیژن خواهی بیولوژیکی به روش ریسپایرومتریک

 

از آنجايی که همه آب راه های طبيعی شامل باکتری و مواد مغذی هستند، تقريباً هر نوع ترکيب زائدی که وارد اين آب راه ها مي شود، واکنش های بيوشيميايی بروز مي دهد. اين نوع واکنش های بيو شيميايی در آزمايشگاه موجب ايجاد نياز بيوشيميايی به اکسيژن ميشوند که BOD5 ناميده می شود. در نتيجه اکسیژن خواهی بیولوژیکی 5 روزه یا  BOD5 يک نمونه فاضلاب،پساب و يا آب عبارت است از ميزان اکسيژن مورد نياز ميکرو ارگانيسم ها در اکسيداسيون بيوشيميايی مواد آلی موجود در آن.

در حقيقت اکسیژن خواهی بیولوژیکی 5 روزه یا  BOD5 تعيين کننده مقدار اکسيژن مورد لزوم برای ثبوت بيولوژيکی مواد آلی نمونه مورد نظر خواهد بود. اگر BOD5 آبی در حدود 1 ميليگرم در ليتر باشد، آب خوب و اگر به حدود 3 برسد مشکوک و بيشتر از 5 ، آلوده است.

اهمیت اکسیژن خواهی بیولوژیکی 5 روزه

اندازه گيري سريع BOD5 و استفاده از آن براي جلوگيري از بهم خوردن فرايندهاي موجود در تصفيه خانه ها به دلايل اكولوژيكي و اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است. طراحی تصفیه خانه فاضلاب یکی از اصلی ترین کاربرد های این شاخص است.

روش اندازه گیری اکسیژن خواهی بیولوژیکی 5 روزه

جهت اطلاع از روش اندازه گیریBOD5 به محتوا روش اندازه گیری اکسیژن خواهی بیولوژیکی مراجعه کنید.

4.5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp