آزمایش فلزات سنگین

 

EC آب کشاورزی

/
EC آب کشاورزی EC آب کشاورزی - electrical conductivity عبارت است از هدای…

فیتوپلانکتون آب

/
فیتوپلانکتون آب فیتوپلانکتون آب  دسته ی پلانکتون ها یا دروا…

تفاوت کلیفرم گوارشی و کلیفرم کلی

/
تفاوت کلیفرم گوارشی و کلیفرم کلی برای شناخت تفاوت کلیفرم گوارشی و کل…

محیط های کشت میکروبی آب

/
محیط های کشت میکروبی آب محیط های کشت میکروبی آب شامل محیط های برا…

محيط کشت باکتری های hpc

/
محيط کشت باکتری های hpc محيط کشت باکتری های hpc در پلیت هایی به منطو…

تجزیه اوره

/
تجزیه اوره تجزیه اوره بر اساس این است که حیوانات نیتروژن غیر…

باکتری های هتروتروف در آب

/
باکتری های هتروتروف در آب باکتری های هتروتروف در آب شامل تع…

عوامل باکتری زا آب

/
عوامل باکتری زا آب انواع عوامل باکتری زا آب شامل باکتری ­های بیماری …

اسامی باکتری های هتروتروف

/
اسامی باکتری های هتروتروف اسامی باکتری های هتروتروف باكتري هاي هوازي- ب…

تجزیه بی هوازی

/
تجزیه بی هوازی تجزیه بی هوازی شامل جدا کردن باکتری های بی هواز…

کلنی باکتری ها

/
کلنی باکتری ها شکل و ساختمان کلنی باکتری ها ی مختلف متفاوت ب…

آزمایشگاه آب میکروب شناسی

/
آزمایشگاه آب میکروب شناسی آزمایش های میکروبی آب شامل توتال ک…

اجزای میکروسکوپ

/
اجزای میکروسکوپ میکروسکوپ وسیله ای مناسب برای دیدن موجودات …

ژیاردیا لامبلیا آب

/
ژیاردیا لامبلیا آب ژیاردیا لامبلیا آب تک یاخته تاژک داری است که …

کریپتوسپوریدیوم در آب

/
کریپتوسپوریدیوم در آب یک نوع تک یاخته به نام کریپتوسپوریدیوم در آب ت…

محیط کشت باکتری

/
محیط کشت باکتری محیط کشت باکتری ، دارای موادی هستند که برای …

آزمایش بیولوژی آب

/
آزمایش بیولوژی آب آزمایش بیولوژی آب بمنظور تشخیص ساختار توده…

اندازه گیری فیتوپلانکتون

/
اندازه گیری فیتوپلانکتون اندازه گیری فیتوپلانکتون ،به عنوان…

باکتری های اکسید کننده آهن

/
باکتری های اکسید کننده آهن باکتری های اکسید کننده آهن توانایی…

شمارش کل باکتری ها TBC

/
شمارش کل باکتری ها TBC شمارش کل باکتری ها TBC با تکنیک ها و روش ها…

باکتری های بیماری زا آب

/
باکتری های بیماری زا آب باکتری های بیماری زا آب به آن دسته از …

محیط کشت آزمایش mpn

/
محیط کشت آزمایش mpn آزمایش تخمیر چند لوله (Multiple-Tube Techni…

طرز تهیه محیط های کشت میکروبی

/
طرز تهیه محیط های کشت میکروبی طرز تهیه محیط های کشت میکروبی …

تفاوت باکتری های گروه کلیفرم

/
تفاوت باکتری های گروه کلیفرم تفاوت باکتری های گروه کلیفرم به من…

تشخیص باکتری اشرشیاکلی در آب

/
تشخیص باکتری اشرشیاکلی در آب باکتری اشرشیاکلی یکی از اعضای گروه ک…

محیط کشت میکروبی

/
محیط کشت میکروبی هنگام تهیه محیط کشت میکروبی باید  ذخیره سا…

آزمایش استرپتوکوک مدفوعی

/
آزمایش استرپتوکوک مدفوعی آزمایش استرپتوکوک مدفوعی که برای ت…

کشت به روش پورپلیت

/
کشت به روش پورپلیت در روش کشت به روش پورپلیت به منظور تشخیص و شن…

انواع روش های شمارش باکتری ها

/
انواع روش های شمارش باکتری ها انواع روش های شمارش باکتری ها هترو…

میکروب شناسی آب

/
میکروب شناسی آب میکروب شناسی آب به بیان روش هایی برای انجام آز…

رنگ آمیزی گرم

/
رنگ آمیزی گرم رنگ آمیزی گرم متداول ترین تکنیک رنگ آمیزی مورد ا…

آلودگی میکروبی استخر

/
آلودگی میکروبی استخر آلودگی میکروبی استخر شامل  انواع بیماريهاي با…

آنالیز پارامتر های بیولوژیکی کیفیت آب

/
آنالیز پارامتر های بیولوژیکی کیفیت آب تغييرات كيفيت آب مخزن باع…

آب پرورش زالو

/
آب پرورش زالو برای سنجش کیفیت آب پرورش زالو آنالیزهای میکروبی، شیمیای…

نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون

/
نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون ، فرآيند زيستي سنتي مور…

توتال کلی فرم

/
توتال کلی فرم توتال کلی فرم یکی از پارامتر های ميكروبي آب آشا…

روش انجام آزمایش mpn

/
روش انجام آزمایش mpn  روش انجام آزمایش mpn  به صورت 1…

اندوتوکسین چیست

/
اندوتوکسین چیست اندوتوکسین ها از اوايل دهه 1900ميلادي به خاطر…

باکتری های موجود در آب

/
باکتری های موجود در آب : گروه كليفرم که شامل گونه هايي از باکتری…

روش صافي غشايي آزمايشات ميكروبي آب

/
روش صافي غشايي آزمايشات ميكروبي آب : روش صافي غشايي آزمايشات م…

آزمایشات باکتریولوژی آب

/
آزمایشات باکتریولوژی آب : آزمایشات باکتریولوژی آب بمنظور شناسای…

آزمایشات آب معدنی

/
آزمایشات آب معدنی : آزمایشات آب معدنی شامل دو دسته آزمایش میکروبی و…

نمونه برداری میکروبی آب

/
نمونه برداری میکروبی آب : به طور كلي همواره نمونه برداری میکروبی…

روش آزمایش میکروبی آب

/
روش آزمایش میکروبی آب : روش آزمایش میکروبی آب بطور عمده جهت ش…

آلودگی میکروبی آب آشامیدنی

/
آلودگی میکروبی آب آشامیدنی : درباره آلودگی میکروبی آب آشامیدنی م…

كاهش آلودگي ميكروبي آب

/
كاهش آلودگي ميكروبي آب : كاهش آلودگي ميكروبي آب دارای اهمیت بسیار…

باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB)

/
باكتريهاي احياء كننده سولفات(SRB) : به منظور بررسی باكتريهاي احيا…

آزمایش آب چاه

/
آزمایش آب چاه آزمایش آب چاه برای بررسی آب از نظر شیمیایی و میکروبی ان…

آزمایش میکروبی آب

/
آزمایش میکروبی آب: بطور کلي آزمایش میکروبی آب، به منظور شمارش …
استاندارد آب

استاندارد میکروبی آب آشامیدنی

/
استاندارد میکروبی آب آشامیدنی: اهمیت استاندارد آب آشامیدنی : مطالع…