آزمایش BOD5 و COD در فاضلاب و محل نمونه بردار ی

آزمایش BOD5 و COD در فاضلاب و محل نمونه برداری:

در تصفیه فاضلاب ، شاخص اصلی بار آلودگی ، غلظت اکسیژن خواهی بیوشیمیایی 5 روزه BOD5 است. برای تعیین بار وارده به تصفیه خانه ، محاسبه میانگین شناور 7 روزه، و نیز کنترل بازدهی حوض ته نشینی و کل تصفیه خانه باید غلظت اکسیژن خواهی بیوشیمیایی BOD5 اندازه گیری می شود.

از آنجا که نتایج آزمایش BOD5 ، دست کم 5 روز بعد از شروع آزمایش و نتایج آزمایش COD در مدت2 ساعت قابل دسترسی است و در هر فاضلاب بین این دو شاخص رابطه ای معین وجود دارد، بنابراین در محاس به می شود به BOD استفاده می شود . از رابطه مذکور مقدار 5 COD راهبری تصفیه خانه، اغلب از آزمایش BOD روی نمونه های مشخ ص، نسبت 5 COD و BOD شرط آن که هفته ای یکبار با انجام همزمان آزمایش های 5 برای استفاده در طول هفته به دست آید. COD به باید توجه داشت که این آزمای شها باید روی نمونه های مرکب انجام گیرد.

نمونه برداری برای انجام آزمایش های COD و BOD5 به منظور تعیین نسبت  COD و BOD5 محل نمونه برداری و تعداد دفعات آزمایش تعیین COD در تصفیه خانه فاضلاب موردنظر به شرح زیر است :

آزمایش تعیین غلظت BOD5 و CODدر فاضلاب و محل نمونه برداری

آزمایش تعیین غلظت BOD5 و CODدر فاضلاب و محل نمونه برداری

آزمایش BOD5 و COD

تعداد و نوع آزمایش های موردنیاز در یک تصفیه خانه فاضلاب ، به فرآیند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی دارد. اگر تصفیه خانه فرض شده در بخش مقدمه ، دارا ی یک واحد آشغالگیر ، یک واحد دانه گیر ، دو حوض ته نشینی مقدماتی ، چهار حوض هوادهی ، چهار حوض ته نشینی ثانویه ، دو حوض تماس کلر ، دو حوض هوازی هاضم لجن ، دو حوض تغلیظ لجن و چهار بستر لجن خشک کن بوده و این واحدها ، طبق شکل ( 1) در مدار تصفیه قرارگرفته باشد، برای راهبری تصفیه خانه و نیز کنترل غلظت آلودگی ها در فاضلاب تصفیه شده ،  آزمایش هایی موردنیاز خواهد بود که تعداد و نوع آن ، با دلایل انجام آزمایش در بندهای ( 2 داده شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *