تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آب برج خنک کننده

آب برج خنک کننده

برای آزمایش آب برج خنک کننده مثل سایر تجهیزات صنعتی یکسری پارامترهای میکروبی، فیزیکی-شیمیایی و فلزات سنگین وجود دارد. در مورد پارامترهای میکروبی باید گفت که برج های خنک کننده باید عاری از هر گونه میکروب باشند. زیرا وجود میکروبها در آب سیستم های خنک کننده بیش از هر چیزی تشکیل جلبک می شود. بعضی از میکروب ها نظیر SRB خورنده هستند.  برای از بین بردن جلبک ها می توان از آنتی باکتریال یا دستگاه های تزریق مواد شیمیایی استفاده کرد. استفاده بیش از حد از مواد این مواد ممکن است موجب رسوب گذاری یا باعث خورندگی در سیستم شود.

کیفیت شاخص های آب

کیفیت آب برج خنک کننده مجتمع ها نقش مهمي در فرآيند سیستم های برج خنک کننده داشته. در مدارعمليات بودن و كارايي مناسب آنها، موجب افزايش ميزان توليد و كيفيت محصول و كاهش هزينه هاي اضافي مي شود. بررسي فرآيند مجتمع نشان
مي دهد كه به ازاي هر 1درجه سانتيگراد افزايش دماي گاز و مايعات خروجي از برج ها نسبت به مقدار طراحي آن(41درجه سانتيگراد)، به علت وضعيت نامطلوب، حدود 200بشكه از محصول توليدي مجتمع كاسته مي شود.

در آزمایش آب برج خنک کننده علاوه بر پارامترهای میکروبی پارامترهای فیزیکی- شیمیایی و فلزات سنگین نیز مهم است. در مورد پارامترهای فیزیکی- شیمیایی و فلزات سنگین وزارت نیرو نشریه شماره 462 را ارائه داده است. این نشریه یکسری پارامترهای فیزیکی- شیمیایی و فلزات سنگین را برای انواع برج های خنک کننده پیشنهاد داده است. پارامترهای ذکر شده در این نشریه برای آب خنک کننده گردشی بسته، آب خنک کننده گردشی باز و آب خنک کننده گردشی یکبار مصرف و بار پیشنهاد شده است. محدوده مطلوب پارامترها برای هر کدام از خنک کننده ها در حساسیت های مختلف ارائه شده است.

در موقع آزمایش آب برج خنک کننده گردشی بسته باید به دو گروه بسیار حساس و حساس توجه کرد. چون محدوده مطلوب برای این نوع خنک کننده  ها در دو گروه بسیار حساس و حساس قرار می گیرد. خنک کننده های گردشی باز و یکبار مصرف نیز در دو گروه نسباً حساس و گروه با کمترین حساسیت قرار گرفته است. در کل آزمایش آب برج خنک کننده برای جلوگیری از رسوب گذاری و خورندگی در سیستم انجام می شود. به همین دلیل آزمایش پارامترهایی که موجب دو عامل خورندگی و رسوب گذاری می شود خیلی مهم می باشد.

بر اين اساس نگهداري و پايش کیفیت آب برج خنک کننده بسيار ضروري مي باشد. تزريق مواد شيميايي مناسب با توجه به ماهيت آب خوراك و آب جبراني، يكي از روشهاي موثر جلوگيري از بروز مشكلات  اساسي برج هاي خنك كننده از قبيل خوردگي، تشكيل رسوب و جلبك بوده كه موجب افزايش بازده برج خنك كننده و كاهش هزينه هاي تعميراتي آن مي شود. 

محل های نمونه برداری از آب سیستم گرمایشی در نقاط مختلف

 

آزمایش آب برج  باید به صورت دوره ای و دقیق انجام شده و استانداردهای ارائه شده مقایسه شود. این عامل می تواند موجب راهبری صحیح سیستم شده و  جلو یکسری از خسارتهای احتمالی رسوب گذاری و خورندگی را  بگیرد. برای راهبری صحیح باید آزمایش آب برج  توسط یک آزمایشگاه معتمد محیط زیست به صورت دوره ای انجام شود. شرکت آبرام به عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست کلیه پارامترهای آزمایش آب برج  را انجام می دهد. این شرکت در دانشگاه شهید بهشتی- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور (قطب آب و برق ایران) قرار دارد.

مشكلات برج هاي خنك كننده

عمده ترين مشكلات بوجود آمده براي يك برج خنك كن شامل خوردگي قطعات داخل برج ، رشـد جلبك هـا و باكتري هاي بيولوژيكي و تشكيل رسوب در قسمت هاي مختلف بـرج مـي باشـد. از آنجائيكـه آب موجـود در فرآينـد خنك سازي در مدار برج خنك كننده در گردش مي باشد، به علت تبخير تدريجي آب، غلظـت مـواد معـدني در آن افزايش مي يابد. اگر غلظت مواد معدني در برج افزايش يابد، امكان تجمع رسوب و خوردگي افزايش مي يابد. سطوح انتقال حرارت گرم ترين نقطه اي است كه آب خنك كننده به آنها مي رسد. حلاليت كربنات كلسيم در آب بـا دمـا، رابطه معكوس دارد. در نتيجه در سطوح انتقال حرارت، امكان تشكيل رسـوبات كربنـات كلسـيم افـزايش مـي يابـد.


انباشته شدن لايه هاي رسوبات، انتقال حرارت را كاهش داده و علاوه بر آن موجب افزايش تنش حرارتي و خـوردگي شده و عمر مبدل حرارتي را كاهش مي دهد. يك روش ابتدايي براي جلوگيري از تشكيل رسـوب، تخليـه بخشـي از آب در گردش و جايگزين نمودن آن با مقداري آب تازه اسـت، كـه غلظـت مـواد معـدني در آن كمتـر باشـد. اغلـب مشكلات برج خنك كننده ناشي از ناخالصي آب مي باشد.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp