تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آرسنیک در آب

آرسنیک در آب

آرسنیک در آب آشامیدنی می تواند موجب بیماری های همچون سرطان پوست و ريه، كم شدن وزن، اسهال، خستگي مفرط، ورم ماهيچه هاي چشم، تورم بدن شود. به طور کلی  فلزات سنگين از نيمه عمر زيستي بالايي برخوردار بوده و با تجمع در خاك و انتقال به زنجيره غـذايي، بعـد از ورود بـه بـدن در بافتهاي نرم از جمله كليه و كبد ذخيره ميگردند. بعـضي از ايـن فلـزات از جملـه كـادميوم، بـاريوم، نيكـل وكبالـت مـشكوك بـه سرطانزايي بوده و نياز به ملاحظات خاص در استفاده از منابع آب آلوده دارند. مخاطرات بهداشتي ناشـي از عناصـر سنگين موجود در آب به شرح زیر است :

بیماری های ناشی از كادميوم در آب :

 • تجمع در كليه ها و كبد
 • انعقاد پروتيين اوره
 • گرفتگي مجاري ادرار و تـسريع در پيـدايش سـنگ كليـه
 • پيـدايش امراض قلبي و فشار خون
 • دردهاي استخواني
 • اسهال
 • سرطان پروستات

بیماری های ناشی از باریم در آب :

 • افزايش فشار خون
 • تحريك ماهيچه هاي قلب
 • بروز تشنج
 • ضايعات عصبي
 • بروز سرطان
 • نارسايي كليوي

بیماری های ناشی از جیوه در آب

 • تجمع در كبد و كليه
 • ايجاد مسموميت در مغز
 • اختلال در سامانه اعصاب تا در حد مرگ

بیماری های ناشی از کروم در آب

 • عنصري است تجمعي: ورم ريه، ايجاد حساسيتهاي پوستي

بیماری های ناشی از مس در آب

 • كمخوني در اطفال
 • ايجاد ناراحتي هاي كبدي
 • تهوع و استفراغ

 

بیماری های ناشی از سرب در آب

 • توليد دردهاي استخواني
 • التهاب دستگاه گوارش
 • تهوع و استفراغ
 • فلج
 • اختلالات مغزي

بیماری های ناشی از نیکل،قلع و کبالت در آب

 • سرطان ريه
 • تورم بدن
 • عامل گواتر
 • افزايش فشار خون
 • ايجاد عارضه در حلق، بيني و گلو

علاوه بر آثار سو ناشی از آرسنیک در آب و همچنین سایر فلزات،  تركيبات شيميايي موجود در پساب ها و آب هاي برگشتي با دارا بودن خواص شيميايي و سمي، در طولاني مدت داراي خطراتي بر سلامتي افراد مرتبط با آنها ميباشند. اين گروه شامل فلزات سنگين، عناصر كمياب، مواد آلي سرطانزا، تركيبات شـيميايي و دارويـي ميباشد. اين گروه از فاكتورهاي كيفي مهم پسابهاي صنعتي به ويژه صنايع شيميايي و فلزي بوده و از مانـدگاري و اثـرات مخـرب بالايي برخوردار ميباشند. اين منابع همچنين داراي مقادير قابل توجهي از مواد دارويي و هورمونها ميباشند كه وقتي پساب خروجي براي آبياري استفاده شود در گياهان مختلف تجمع يافته و يا منجر به توليد تركيبات ثانويه شده و در نهايت به بـدن دام و يـا انـسان منتقل شده و ميتواند اختلالات مختلفي را، از جمله اختلال در باروري و زاد و ولد به همراه داشته باشد.

محققين پيشبيني ميكننـد كه بيش از 7000 نوع از اين تركيبات در خروجي پساب تصفيه خانه ها موجود باشد كه در حال حاضر تنها 45نوع ايـن گـروه شـناخته شده است. تركيبات و سمومي از جمله ديوكسينهـا، پلـيكلـر و بـيفنيـل ،(PCBs) حـشره كـشهـايي چـون DDTو كارباريـل، علفكش ها و آترازين و آرسنیک در آب و فاضلاب  نيز از جمله تركيبات شيميايي ميباشند كه در فاضلاب مشاهده ميشوند.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp