تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش سموم ارگانوفسفره

آزمایش سموم ارگانوفسفره

آزمایش سموم ارگانوفسفره در نمونه های آب و خاک توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر FPD یا شناساگر NPD قابل اندازه گیری است. در دستگاه کروماتوگرافی گازی نیاز به ستون های مویینه با قطر 0.53 میلی متر یا 0.32 میلی متر یا 0.25 میلی متر با طول ۱۵ یا ۳۰ متر (بر اساس متد نوشته شده) می باشد. قطر ستون های 0.53 میلی متر برای اکثر اندازه گیری های زیست محیطی و آنالیز های فاضلاب  مورد نیاز است. ستون های جفت و سیستم آنالیز تک تزریق نیاز به ستون هایی با طول و قطر داخلی  برابر دارد.

آزمایش سموم ارگانوفسفره

۴ مدل ستون بندی در زیر مدل هایی از ستون بندی است برای توسعه روش های آزمایش سموم ارگانوفسفره مورد استفاده قرار می گیرد. لیست این ستون ها در این متد امکان استفاده از سایر ستون ها که می توانند استفاده شوند و توسعه یانبند را محدود نمی کند. آزمایشگاه ممکن است از این ستون ها  یا سایر ستون های مویینه که بر اساس نیاز خودشان باشد استفاده کنند.

 1. ستون ۱۵ متری یا ۳۰ متری با قطر 0.53 میلیمتر قطر داخلی با حالت ستون مویینه و ضخامت فیلم 1 میکرومتر و پوشیده شده با ترکیبات شیمیایی ۵۰ درصد پلی یلو اگزان تریفلوروپروپیل و پلی سیلواگزان متیل ۵۰ درصد.
 2. ستون ۱۵ متری یا ۳۰ متری با قطر 0.53 میلیمتر قطر داخلی با ستون های مویینه و ضخامت 0.83 میکرومتر و پوشیده شده با ترکیبات پلی سیلو اگزان متیل فنل ۳۵ درصد.
 3. ستون ۱۵ متری یا ۳۰ متری  با قطر 0.53 میلیمتری قطر داخلی و مویینه با ضخامت 1 میکرومتر و پوشیده شده با ترکیبات پلی سیلواگزان فنل ۵ درصد و پلی سیلواگزان متیل 95 درصد
 4. ستون ۱۵ متری یا ۳۰ متری  با قطر 0.53 میلیمتری قطر داخلی و مویینه با ضخامت 1 یا 1.5 میکرومتر و پوشیده شده با ترکیبات پلی سیلواگزان متیل

سیستم تزریق کروماتوگرافی گازی

 1. برای ستون های با قطر داخلی 0.53 میلی متر ، پورت های سیستم تزریق ورودی ۱ به ۴ داشته باشند و استفاده از   hourglass liners توصیه می گردد.
 2. برای ستون های با قطر داخلی 0.25 تا 0.33 میلی متر ، سیستم تزریق split/splitless مویینه توصیه می گردد.

شناساگر های GC برای آزمایش سموم ارگانوفسفره

 1. در حالت مود تعیین فسفر ، توصیه می گردد از شناساگر FPD استفاده شود.
  تعیین سموم ارگانوفسفره

   

 2. در حالت مود تعیین فسفر ،استفاده از  شناساگر NPD کمتر توصیه می گردد چرا که انتخاب کنندگی کمتری دارد.

  شناساگر NPD – تعیین سموم ارگانوفسفره
 3. در حالت تعیین آنالیت شامل سولفور یا هالوژن ،استفاده از  شناساگر Halogen-specific  توصیه می گردد.
 4. شناساگر ECD برای تعداد کمتری از آنالیت ها ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد.

 

1/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp