تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش منگنز آب

آزمایش منگنز آب:

هدف از آزمایش منگنز آب ، ارائه ی روشی برای اندازه گیری منگنز کل(که شامل منگنز محلول، معلق و ترکیبات آلی حاوی منگنزاست ) موجود درآب های سطحی و آشامیدنی با استفاده از روش طیف سنجی است.این روش برای اندازه گیری منگنز درگستره ی غلظتی0.01 تا 5 میلی گرم در لیترکاربرد دارد.

برای آزمایش منگنز آب در غلظت های بیش از 5 میلی گرم درلیتر، باید نمونه را در ابتدا به روش مناسب رقیق کرد. این روش برای اندازه گیری آب هایی با آلودگی شدید، مانند فاضلاب های صنعتی کاربرد ندارد.

به آزمونه 1 ، محلول فرمالدوکسیم افزوده می شود و سپس مقدار جذب کمپلکس تشکیل شده در طول موج 450 نانومتربا استفاده از روش طیف سنجی اندازه گیری می شود. چنانچه منگنز به صورت معلق یا ترکیب آلی وجود داشته باشد، پیش واکنش هایی لازم است تا منگنز به فرم های واکنش پذیر با فرمالدوکسیم تبدیل شود. کمپلکس فرمالدوکسیم منگنز درگستره ی پی هاش 10 پایدار است وشدت رنگ تولید شده، با مقدار منگنز موجود متناسب است.

ارتباط بین غلظت منگنز و جذب تا 5 میلی گرم درلیتر به صورت خطی است. بیشینه جذب درطول موج 103 l/mol.cm حدود 450 نانومتر(ضریب جذب مولی ویژه می باشد.

وسایل معمولی آزمایشگاه به همراه وسایل زیر:
طیف سنج ، مناسب برای اندازه گیری شدت جذب درطول موج تقریبی 450 نانومتر با انتخابگرهایی برای تغییر پیوسته (نوع منشوری یا توری ) یاتغییر ناپیوسته (فیلترنوری با نوار گذر باریک) مجهز به سل هایی با طول مسیرنوری 100میلیمتر   ( 3/ 0 میلی گرم در لیتر ) و 10 میلی متری ( برای (برای غلظت های کم تر از 3/ 0 میلی گرم در لیتر)

بطری های شیشه ای با گنجایش 100 میلی لیتر دارای درپوش های شیشه ای و بست های فلزی یا کلاهک های پیچی ازجنس پلاستیک بی رنگ، مناسب برای اتوکلاو کردن.

اتوکلاو، مناسب برای تثبیت حرارت دردمای 120 درجه ی سلسیوس و فشار 200 کیلوپاسکال

عوارض وجود منگنز بیش از اندازه در آب بسیار می باشد که باید آن را به صورت دوره ای اندازه گیری نمود…

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp