تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آلودگي آب با نيترات

آلودگي آب با نيترات:

هنوز مي توانيد يك ليوان آب را با اطمينان از سلامت آن بنوشيد ولي قطعاً تا چند سال آتي اين گونه نخواهد بود. چند سال ديگر كه خيلي هم دور نيست . بي شك نخواهيد توانست يك ليوان آب را با اطمينان كامل بنوشيد . آلودگی آب با نیترات  واقعيتي است كه اگر چه دير ولي حالا مسئوولان هم باور كرده اند و يا به عبارتي ‹‹احساس خطر كرده اند››. خطري كه بسيار جدي و در كمين شهروندان است . با وجود اين هنوز هم همه مديران و كارشناسان ارشد اين بخش به تذكر و بيان دل نگران يها مي پردازند و كار جدي در اين رابطه شروع نشده است.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهر تهران بسيار صريح درمورد آلودگی آب با نیترات سخن مي گويد و ابايي ندارد كه اعلام كند: ‹‹ كيفيت آب تهران در حال كاهش است و در صورت ادامه اين روند طي سالهاي آتي بايد چاه هاي بسياري را به دليل افزايش نيترات و آلودگي ناشي از آن ببنديم›› ‹‹آلودگي با نيترات›› حال يك مساله اساسي در بخش آب كشور است.

آلودگی آب با نیترات چيست؟

از نظر علمي نيترات محصول نهايي تثبيت هوازي تركيبات نيتروژن دار به عنوان پايدارترين تركيب اكسيژن دار آنها محسوب مي شود كه به مقدار زياد در آب محلول است . از نظر شيميايي آلودگی نیترات با آب واكنش پذير نبوده و تنها ميكروب ها قادر به احياي آن به نيتريت هستند در آبهاي سطحي مقادير نتيرات اغلب كم (صفر تا 18 ميليگرم در ليتر) و به مراتب كمتر از آبهاي زيرزميني است . تخليه حجم انبوهي از فاضلاب ها و زهاب هاي كشاورزي و يا جاري شدن شيرآبه هاي زباله مهم ترين منبع ورود نتيرات به آب هاي سطحي محسوب شده باعث آلودگی آب با نیترات می شود و گاهي غلظت نتيرات را در  آبهاي سطحي تا چندين برابر مقدار آن در آ بهاي زير زميني نيز افزايش م يدهند.

چرخه آلودگی آب با نیترات در طبيعت:

نيتروژن به مقدار زياد در سطح زمين يافت مي شود ،كه كمتر از 2% آن به شكل ارگاني سم ها موجود يا نيتروژن آلي مي توان از آن نام برد ) به طور وسيعي با تثبيت NOx يا NHx مي باشد . نيتروژن فعال ( كه با بيولوژيكي نيتروژن غير فعال توليد ميشود. مثلا رعد و برق در حدود 1% نيتروژن فعال توليد مي كند و يا فعاليت هاي انساني (مانند كشاورزي و كود دادن ، استفاده از انرژي و …) به طور عمده روي اين مطلب اثر گذار است و از آنجايي كه نيتروژن براي پرورش مواد غذايي – به منظور تام ين جمعيت انساني- لازم و ضروري مي باشد، در آينده مقدار بسيار زيادتري از نيتروژن غير فعال به نيتروژن فعال تبديل مي شود كه خيلي از اين نيتروژن ها ي فعال وارد  آبهاي زير زميني و سطحي خواهند شد.

نیترات
نیترات
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp