تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری ترکیبات فنولی

اندازه گیری ترکیبات فنولی

اندازه گیری ترکیبات فنولی با دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر fid یا با روش فتومتری برای ترکیبات فنولی موجود آب و فاضلاب های صنعتی و فاضلاب شهری و نمونه های خاک و گیاه قابل انجام است. ترکیبات و زیر دسته های ترکیبات فنول قابل آنالیز که توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی قابل آنالیز هستند به شرح زیر می باشد‌:

ترکیبات فنولی

 

وقتی که متد 604 EPA  برای آنالیز ترکیبات بالا در نمونه مجهول مورد استفاده قرار می گیرد ، شناسایی ترکیبات باید با تکنیک های کیفی مورد بررسی قرار بگیرد. این متد ها شرایط آنالیز مانند پاک سازی و شناسایی با استفاده از دتکتور ECD ک می تواند برای تایید آنالیز های دتکتور  های FID مورد بهره برداری قرار گیرد. متد شماره 625  EPA شرایط استفاده از کروماتوگرافی گازی با شناساگر جرمی برای تایید آنالیزهای کمی و کیفی در اندازه گیری ترکیبات فنولی که در بالا لیست شده است، می باشد.

محدودیت های شناسایی(MDL) در این متد برای هر پارامتر در نمونه های فاضلاب صنعتی و شهری با نمونه دیگر که دارای ماتریس نمونه متفاوت می باشند، فرق می کند. مواردی از ترکیبات فنولی که در لیست زیر ذکر شده است با شناساگر FID دستگاه GC قابل آنالیز است.

اندازه گیری ترکیبات فنولی با شناساگر fid

ترکیبات فنولی که توسط دتکتور ECD قابل پاک سازی وشناسایی و آنالیز می باشد در جدول زیر دکر شده است.

اندازه گیری ترکیبات فنولی با شناساگر ecd

این متد ها باید توسط دستگاه های کالیبره شده و توسط نیروی متخصص فنی اجرا گردد چرا که ممکن است در نتیجه خروجی خطاهایی بوجود بیاید.

مقدار مشخصی از نمونه به مقدار ۱ لیتر که اسیدی شده است را با متیلن کلراید اکسترکت شده ترکیب شود. عصاره متیلن کلراید خشک شده و به پروپانول ۲ برسد در طول دوره ی ای که حجم آن ۱۰ میلی لیتر یا کمتر است. سپس استخراج با کروماتوگرافی گازی انجام شده و اندازه گیری ترکیبات فنولی با دتکتور fid اجرا شود.

1/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp