تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری tph

اندازه گیری tph :

اندازه گیری tph یا همان کل هیدروکربن های نفتی (Total Petroleum Hydrocarbon) توسط دستگاه GC  یا همان کارماتوگرافی گازی قابل انجام می باشد. ,ولی با توجه به اینکه رز برخی از مراجع عمومی توسط Fourier transform infrared spectroscopy انجام می شود ما نیز به شرح این روز می پردازیم  زياد شدن هيدروكربن ها در محيط زيست اثرات منفي، نه تنها بر زندگي آبزيان بلكه روي سلامتي انسان با دخالت در زنجيره غذايي كه از دريا تأمين مي شود دارد. 

قسمتي از هيدروكربن هاي نفتي بعد از ورود به دريا در همان ساعات اوليه تبخير مي شوند قسمتي نيز توسط ميكروارگانيزمها مصرف مي شوند.  اما قسمتي ديگر به ذرات ديگر مي چسبند و با افزايش وزن به تدريج از ستون آب پايين رفته و در رسوبات تا مدت هاي طولاني به دلايل شرايط كم اكسيژني باقي مي مانند.

 آماده سازي نمونه هاي آب :

برای اندازه گیری کل هیدروکربن های نفتی ابتدا نمونه آب را آماده سازی می نماییم به این ترتیب که ، 200 ml از آن را با مخلوط (50:50) از حلال دي كلرومتان و نرمال هگزان در قيف جداكننده ريخته و كل هيدروكربن هاي آن را طي سه مرحله جداسازي كرديم. براي آماده سازي نمونه هاي رسوب، 100 گرم از رسوب را با 300 گرم از انيدريدسولفات سديم (به منظور آبگيري) به مدت 3دقيقه با دورتند در مخلوط كن مخلوط كرده و سپس در دستگاه سوكسله با حلال (50:50)دي كلرومتان و نرمال هگزان به مدت 12 ساعت استخراج كل هيدروكربن هاي رسوبات انجام شد. در مرحله بعد به وسيله تبخير كننده چرخان به شكلي كه دما از 30درجه سانتيگراد تجاوز نكند (به منظور حفظ هيدروكربن هاي سبك از تبخير شدن) حلال را جدا و به حجم ml
15 میلی لیتر می رسانيم. در نهايت با عبور گاز نيتروژن حجم آن به 4 میلی لیتر كاهش پيدا می کند.

براي اندازه گیری tph (كل هيدروكربن هاي نفتي) معمولا از دستگاه FT-IRو جستجوي كتابخانه اي استفاده می شود. 

روش طيف سنجي FT-IRبه علت بالا بودن حساسيت و دقت، براي اندازه گیری tph (كل هيدروكربن هاي نفتياستخراج شده از آلاينده هاي موجود در آب و رسوب روشي بسيار مناسب مي باشد. طيف مناسب براي هيدروكربن هاي نفتي 2500-3500 cm-1 مي باشد.

براي آناليز ابتدا يك نمونه نونان نرمال 100ppmبه دستگاه داده سطح زير پيك را بدست می آوریم. 

از آنجا كه دي كلرومتان و نرمال هگزان در طيف IRجذب دارند و ايجاد مزاحمت مي كنند.در مرحله طيف گيري از نمونه ها، ابتدا يك سي سي از نمونه استخراج شده را در جرياني از گاز نيتروژن تبخير كرده سپس نيم سي سي حلال تتراكلريد كربن جايگزين كرده و نمونه ها براي طيف گيري به دستگاه داده شد.

بعد از مرحله طيف گيري با تناسب بدست آمده از تركيب نونان نرمال 100ppmغلظت اندازه گیری tph در هر نمونه محاسبه می شود.

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp