تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

انواع بوی بد فاضلاب

بوی بد فاضلاب

انواع بوی بد فاضلاب موجود در تاسیسات فاضلاب ، در غلظت های پایین معمولا استرس فیزیولوژیکی ناشی از بو اهمیت دارد تا آسیبی که به بدن انسان می رساند. در جدول زیر چند نمونه از بوهایی که در تاسیسات فاضلاب تولید می شود ارائه می شود که تعداد آنها بیشتر از ۱۶ نوع بو می باشد. بوی مشخصه دارای آستانه بو بر حسب ppm می باشد که در جدول ذکر گردیده است.

 

انواع ترکیبات دارای بوی بد فاضلاب

ترکیبات دارای بوی بد فاضلاب عموما دارای سولفور و یا نیترات هستند. بوی غالبا معمول در تاسیسات فاضلاب ، تخم مرغ گندیده است که ناشی از هیدروزن سولفید که در غلظت های بالا می تواند کشنده باشد.

منابع تولید بوی بد فاضلاب

  • سیستم های جمع آوری فاضلاب

پتانسیل تولید بو در این سیستم های بالا می باشد. دو منیع اصلی تولید بو در این تاسیسات عبارتند از تبدیل بیولوزیکی مواد کربنی شامل نیتروزن و سولفور در شرایط بی هوازی و تخلیه فاضلاب های صنعتی که دارای ترکیبات بو دار هستند یا ترکیباتی دارند که ممکن است با ترکیبات موجود در فاضلاب برای تولید ترکیبات بو دار  واکنش نشان دهند.

گاز های بو دار که در فضای لوله آزاد می شوند، می توانند در منهول ها و یا در حوضچه های شستشو و یا در حوضچه های انشعاب منازل جمع شوند

  • تاسیسات تصفیه فاضلاب

در این تاسیسات برای بررسی بیشتر بو می توان آنرا به دو بخش اصلی مایع و لجن تقسبم بندی کرد. معمولا بو در بخش های اولیه تصفیه خانه بیشتر می باشد. مخصوصا تصفیه خانه هایی که دارای سیستم جمع آوری طولانی تری هستند و شرابط بی هوازی می تواند در آنها ایجاد شود.

عموما بیشتر منایع مهم تولید بوی بد فاضلاب در تصفیه خانه های فاضلاب در  تاسیسات تغلیظ لجن ، هاضم های بی هوازی ، و تاسیسات باربرداری لجن هستند. بیشترین پتانسیل آزاد شدن بو در هنگامی رخ می دهد که لجن تثبیت نشده ، ذخیره ، پخش یا انبار شود.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp