تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اکسیژن خواهی شیمیایی COD

اکسیژن خواهی شیمیایی COD

اکسیژن خواهی شیمیایی COD یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضلاب است. آلودگی فاضلاب ناشی اکسیژن خواهی شیمیایی از مواد خارجی است که وارد آب شده و بصورت معلق یا محلول باعث آلودگی آن و تولید فاضلاب شده اند. بدیهی است هرچه مقدار این مواد در فاضلاب بیشتر باشد، بارآلودگی آن نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین اندازه گیری مقدار مواد خارجی فاضلاب کلید اصلی در تعیین مقدار آلودگی و آلایندگی فاضلاب است.

آنالیز COD

از طرفی تنوع و تعداد این مواد به قدری زیاد است که عملا امکان اندازه گیری هریک از این مواد بصورت جداگانه وجود ندارد. از این رو لازم است که مقدار مواد را به طریقی غیرمستقیم اندازه گیری نمود. یکی از مناسبترین راه ها تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون است. چنانچه می دانیم برای اکسیداسیون هر ماده ای به مقداری اکسیژن نیاز است و از این رو هرچه قدر مقدار مواد اکسیدشونده بیشتر باشد، مقدار اکسیژن بیشتری برای انجام اکسیداسیون لازم خواهد بود.

بنابراین برای تعیین مقدار مواد خارجی فاضلاب به جای اندازه گیری مستقیم آنها، مقدار اکسیژن مورد نیاز آنها برای اکسید شدن را محاسبه می نمایند. در واقع اکسیژن خواهی شیمیایی COD مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون کل مواد می باشد. پس بدیهی است که هرچه مقداراکسیژن خواهی شیمیایی COD یک فاضلاب بیشتر باشد مقدار مواد خارجی موجود در آن که باعث آلودگی آن می شود نیز بیشتر خواهد بود.

اندازه گیری cod با روش رفلاکس

روش  A اکسیژن خواهی شیمیایی COD  :

آزمایش پرمنگنات یک طریقه برای تعیین مقدار اکسیژن مورد نیاز مواد آلی و معدنی موجود در آب یا فاضلاب می باشد که مخففاً COD نامیده می شود.

مواد مورد نیاز اکسیژن خواهی شیمیایی COD

 •  اسید سولفوریک 25 % :
  cc 25 اسید سولفوریک غلیظ را به حجم cc100 برسانید.
 •  پرمنگنات 0.01 نرمال :
  cc 100 پرمنگنات پتاسیم تیترازول 1/0 نرمال را به حجم یک لیتر برسانید.
 •  اسید اگزالیک 01/0 نرمال :
  cc 100 اسید اگزالیک تیترازول 1/0 نرمال را به حجم یک لیتر برسانید. استفاده از اسید سولفوریک مخصوص از اسید سولفوریک استفاده شود.

روش آزمایش :

 • cc 100 از آب مورد آزمایش برداشته چند دانه پرل (سنگ جوش) داخل آن بیاندازید.
 •  سپس cc 5 اسید سولفوریک 25 % به آن افزوده و روی چراغ گرم کنید .
 •  بعد از اینکه آب جوش آمد cc 15 پرمنگنات 01/0 نرمال بیافزایید و 10 دقیقه حرارت دهید.
 •   cc 15 اسید اگزالیک 01/0 نرمال بیافزایید تا محلول بیرنگ شود.
 •  بوسیله پرمنگنات 01/0 نرمال تیتر کنید تا رنگ صورتی کم رنگ پایدار ظاهر شود.
  حجم مصرفی پرمنگنات 01/0 نرمال  * 316/0 * 10 = C .O .D  mg/
  *اگر میزان کلر آب زیاد باشد ابتدا   cc 5 /0 سود 32 % و سپس cc 15/0 پرمنگنات بیافزایید بعداز جوشیدن آب cc 15 اسید اگزالیک و cc 5 اسید سولفوریک اضافه کرده و با پرمنگنات تیتر کنید.

روش B

 •  دی کرومات پتاسیم استاندارد 25/0 نرمال :
  دی کرومات پتاسیم را به مدت 2 ساعت در حرارت 103 درجه سانتیگراد خشک کرده سپس مقدار 259/12 گرم آنرا وزن نموده در آب مقطر حل کنیدو حجم را به یک لیتر برسانید.
 •  اسید سولفوریک مخصوص C .O . D :
  15 گرم پودر سولفات نقره را در cc 300 اسید سولفوریک غلیظ حل کرده و حجم آن را با همین اسید به یک لیتر برسانید.
 •  فروئین (Ferroin) :
  48/1 گرم پودر1 و10 فنانترولین منو هیدراته و 7/0 گرم FeSO4 , 7H2O را در cc100 آب مقطر حل کنید.
 •  سولفات مضاعف آهن و آمونیوم 1/0 نرمال :
  39 گرم Fe(NH4) 2 (SO4) 2 , 6H2O را در آب مقطر حل کرده و cc 20 اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه کنید بعد از خنک شدن با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید.
  تعیین فاکتور محلول فوق قبل از شروع آزمایش برای یکبار ضرورت دارد.

* می توان بجای تهیة محلول اسید سولفوریک مخصوص در مرحله دوم آزمایش 125/0 گرم سولفات نقره به محلول افزود.

 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp