تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اکسیژن محلول در آب

اکسیژن محلول در آب (DO):

اکسیژن محلول در آب در تصفیه خانه فرض شده، غلظت اکسیژن محلول درحوض هوادهی و حوض هاضم هوازی لجن ، باید در محدوده معینی قرار داشته باشند. با استفاده از غلظت اکسیژن محلول لجن هضم شده ، میتوان نرخ اکسیژن گیری ویژه 2 را به دست آورد . برای اطمینان از این مورد، باید مقدار غلظت اکسیژن محلول را دست کم یکبار در روز در مایع مخلوط هر حوض هوادهی و یکبار در هفته در حوض های هوازی هاضم لجن اندازه گیری کرد. محل اندازه گیری و تعداد دفعات آزمایش تعیین غلظت اکسیژن محلول در این تصفیه خانه به شرح زیر است :

اکسیژن محلول در آب

حلالیت (DO):

1. درجه حرارت
2. فشار جزئی اکسیژن در تماس با آب
3. شوری آب

عوامل کنترل کننده (DO):

1. مقدار مخلوط شدن اکسیژن بین هوا و آب
2. اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی
3. اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

اندازه گیری(DO):

ميزان اکسیژن محلول در آب(DO) و فاضلاب بستگي به فعاليتهاي بيوشيميايي ، شيميايي و فيزيكي محيط آبي دارد . آزمايش ( Do ) يك آزمايش تعيين كننده و مهم در بررسي آلودگي آبها و كنترل فرايند های زیستی، تصفيه آب و فاضلاب مي باشد.

روش های اندازه گیری (DO):

دو روش براي تعيين اکسیژن محلول در آب(DO) پيشنهاد شده است:

1.روش يدومتري

2.روش الكترومتري

روش يدو متري يك شيوه حجم سنجي براساس خاصيت اكسيدكنندگي  Do است درصورتيكه الكترودهاي غشايي عملشان مبتني بر ميزان نفوذ اكسيژن ملكولي از غشاء مورد استفاده مي باشد. انتخاب روش كار بستگي به عوامل مداخله گر دقت و صحت مورد نظر و در بعضي مواقع سهولت و ديگر مقتضيات دارد. یدومتری یک روش حجم سنجی شیمی تجزیه است که در تیتراسیون از ید به عنوان شناساگر نقطه پایانی استفاده میشود.

تمامی این آزمایشات و سایر آزمایش های موجود در آب مانند کاتیون ها و آنیون های آب در آزمایشگاه آب و. فاضلاب آبرام انجام می گیرد.

4/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp