تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD یک آزمون تجربی است که بر اساس رویه های استاندارد آزمایشگاهی برای تعیین میزان اکسیژن خواهی نسبی فاضلاب و پساب های آلاینده و آب های آلوده مورد استفاده قرار می گیرد. آزمون اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD  کاربرد زیادی در اندازه گیری بار آلایندگی در تصفیه خانه فاضلاب دارد. آزمون اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی یا BOD ، مولکول های اکسیژنی را که در طول زمان مشخص رشد بیولوژیکی، که  مواد آلی(کربن) را مصرف میکند، اندازه گیری می کند.  و همچنین اکسیژنی را اندازه گیری می کند که برای اکسیداسیون مواد غیر آلی مانند سولفید و ترکیباتی مانند آهن استفاده می شود.

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی یا BOD همچنین ممکن است مقدار اکسیژنی را که برای اکسید کردن فرم های نیتروژن نیاز است (نیتروژن خواهی) هم اندازه بگیرد. رویه های راهنما برای اندازه گیری bod یک تخمین از bod در پی اچ 6.5 تا 7.5 ارائه می دهند.

مشخصات اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی بر اساس استاندارد متد به روش respirometric بر اساس شماره روش 5210D قابل انجام است. البته بسیاری از فرمت های اکسیژن خواهی نیز وجود دارد که قابل اندازه گیری است. انواع رده بندی نمونه، میزان رقیق کردن نمونه و شرایط انکوباتور BOD است که مقدار حجم نمونه دریافتی را برای اندازه گیری BOD مشخص می کند.به طور مثال UBOD میزان اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی است که برای تخریب تمام مواد آلی و همچنین اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون ترکیبات نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد.

تعدادی از فاکتور ها مانند میزان انحلال ترکیبات آلی ، ته نشینی و جامدات شناور و معلق ، اکسیداسیون ترکیبات آهن و سولفور یا فقدان اختلاط ممکن است بر دقت و صحت اندازه گیری های BOD تاثیر بگذراد. در حال حاضر روی برای اندازه گیری BOD وجود ندارد که تاثیر این پارامتر ها را حذف کند.

از لحاظ تاریخی، نیتروژن خواهی بعنوان یک شاخص در تعیین BOD در نظر گرفته شده است. اما هم اکنون میتوان تداخل نیتروژن خواهی را با یک ماده شیمیایی محدود کننده از بین برد.  اگر ماده شیمیایی محدودکننده استفاده نشود، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی BOD میزان جمع میزان نیتروزن خواهی و کربن خواهی را نمایش خواهد داد.

نیتروژن خواهی را میتوان دقیقا بر اساس نیتروژن آمونیاکی حدس زد و کربن خواهی را بر اساس سوبسترای که از لحاظ تئوریکی معادل با اکسیداسیون نیتروژن.

 

 

3.5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp