تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

باکتری های اکسید کننده آهن

باکتری های اکسید کننده آهن

باکتری های اکسید کننده آهن توانایی متابولیسم کاهش آهن موجود در محیط های آبی را دارند ،  که امکان تشکیل رسوب اکسید آهن هیدراته بر روی ترشحات مخاطی را دارند. مکانیسم تا حدودی مشابه باکتری هایی است که از منگنز استفاده می کنند. مقدار زیادی از لجن قهوه ای که تولید می شود، یک رنگ قرمز را به وجود می آورد که بوی ناخوشایندی به آب آشامیدنی می دهد و ممکن است این آب برای اهداف صنعتی یا خانگی غیر قابل استفاده باشد.

 

باکتری های اکسید کننده آهن

این باکتری ها، انرژی خود را توسط اکسیداسیون آهن بدست می آورند و یا تبدیل فرم آهن از فرو به فریک به دست می آورند.
فرم فریک آهن به صورت هیدروکسید فریک [Fe(OH)3] ته نشین می شود. آهن ممکن است از لوله های آهن به شبکه آب وارد شود. به دلیل انرژی بالا ، مقدار هیدروکسید ذخیره شده بسیار زیاد تر است در مقایسه با سلول های محصور شده.بعضی از باکتری هایی که آهن فرو را اکسید نمی کنند ممکن است سبب شود که به صورت غیر مستقیم محلول یا تامحلول شود.

در رشد باکتری های آهن، آهن را با استفاده از رادیکال های آلی که آهن را آزاد می شوند ، آزاد می کنند. و جاهایی که آهن متصل شده یا شرایط محیطی  تغییر یافته است تا به محلول یا رسوب آهن اجازه داده شود. تحت این شرایط مقدار کمتر هیدروکسید فریک ممکن است تولید شود. اما بو ، طعم و طعم و مزه، بویایی آهن ممکن است وجود داشته باشد.شناسایی باکتری های مزاحم آهن معمولا بر اساس بررسی های میکروسکوپی مواد مشکوک در آن، ساخته شده است.

به طور معمول ممکن است باکتری های اکسید کننده آهن در توده لجن فعال ، توده های رشد میکروبی در دریاچه ها، رودخانه ها و جریان ها و آب برج خنک کننده وجود داشته باشد.

نمونه هایی را که مستقیما سانتریفیوژ شده اند و رسوب کرده اند از چاه جمع آوری شده ویا به صورت میکروسکوپی بررسی شوند. بخشی از رسوب را بر روی یک اسلاید میکروسکوپ قرار دهید. سپس پوشش را با یک لغزش پوشش، و تحت یک میکروسکوپ کم قدرت برای رشته ها و رشته های محکم شده با آهن مورد بررسی قرار گیرد. مواد گیر افتاده اغلب نمونه های بسیار خوبی از فیلترها می باشند که در مقابل سوپاپ های عقب باکتری های اکسید کننده آهن قرار گرفته اند.

آب از چاه ها می تواند از یک فیلتر غشاء 0.45 میکرومتر عبور کند. این فیلتر به وسیله میکروسکوپیک پس از خشک شدن و پاکسازی با روغن غوطه وری به طور مستقیم در غشاء مورد استفاده قرار می گیرد. میکروسکوپ های فاز متضاد امکان بررسی ناپایدار مواد مدیا را امکان پذیر می سازد. از رنگ هندي يا لاتوفنول آبی برای رنگ آميزي هنگام نور معمول می توان استفاده کرد.

همچنین باکتری های باکتری های اکسید کننده آهن در هنگام اپیفلوفسنس مشاهده شده اند که روش میکروسکوپی (به شماره روش 9216B) مورد استفاده قرار گرفته است.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp