تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

ترکیبات فنولی

ترکیبات فنولی

ترکیبات فنولی در بسیاری از فاضلاب های کارخانه های صنعتی و منابع آب سطحی آب که در مناطق صنعتی قرار دارند یا تغذیه می شوند، یافت می شود. این ترکیبات ، مزه شوری کمی در آب های در حال حرکت یافت می شوند و همچنین ممکن است تاثیر بسیار عمیق و مخربی بر روی سلامتی انسان داشته باشند در صورتیکه به مقدار زیاد در نمونه های آب وجود داشته باشد.

برخی ترکیبات فنولی

روش هایی که برای اندازه گیری کل ترکیبات فنولی در آب و فاضلاب ها وجود دارد بر اساس روش ۵۵۳۰ کتاب استاندارد متد برای آنالیز آب و فاضلاب است.

برای ترکیبات مشخص که باید اندازه گرفته شود، روش های مختلفی وجود دارد. روش6420B بر اساس کتاب استاندارد متد برای آنالیز های آب و فاضلاب با دستگاه کروماتوگرافی گازی ، که با استخراج مایع-مایع یا شناساگر FID ، یا با شناساگر ECD به منظور تعیین بازه وسیعی از فنول هایی در غلظت های نسبی معین. بعلاوه روش ۶۴۲۰C  یک روش مایع-مایع استخراج کروماتوگرافی با شناساگر جرمی می تواند برای تعیین ترکیبات فنولی در غلظت های بالاتر مورد استفاده قرار بگیرد.

روش 6420B (روش کروماتوگرافی گازی)برای اندازه گیری ترکیبات فنولی و گونه های خاص زیر مجموعه فنول به کار می رود. وقتی که نمونه های غیر مشخص و مبهم برای ترکیبات فنولی فوق آنالیز می گردد، با استفاده از یکی از روش های ترکیبی می توان آنالیز بهتری انجام داد. به همین دلیل استفاده از روش دستورالعمل ECD کروماتوگرافی گازی با راهکار های FID نیز توصیه می گردد. با توجه به اینکه برخی نمونه حالت های اسیدی ، بازی و خنثی دارند میتوان از دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر جرمی نیز استفاده کرد تا بهترین نتیجه را از لحاظ کمی و کیفی از خروجی گرفت. به همین دلیل روشی که برای اندازه گیری ترکیبات فنول تعریف می شود ، را باید طبق دستور العمل اندازه گیری ترکیبات فنول بررسی کرد. مثلا نمونه از شرایط دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر FID آورده شده است.

اندازه گیری ترکیبات فنول
Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :

سلام
کلر آزاد شامل کلر مولکولی محلول، اسید هیپوکلروس HOCl و یون هیپوکلریت می باشد.
کلر آزاد به راحتی با آمونیاک و ترکیبات نیتروژن دار واکنش داده و کلر ترکیبی را تشکیل می دهد.
کلر مرکب هم کلری که به صورت کلرآمین و کلرآمین های آلی وجود دارد.

whatsapp