تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

جامدات قابل ته نشینی

جامدات قابل ته نشینی

برای شناسایی مشکلات جامدات قابل ته نشینی و فرار  جامدات  علاوه بر آزمایشات میکروسکوپی نمونه های تانک هوادهی در خط لجن فعال چندین مورد زیر نیز ممکن است علت این مشکلات باشند. نمونه های فاضلابی که شایع است برای شناختن وضعیت نامطلوب استفاده از سیستم مورد بهره برداری قرار گیرد.

 1. شیرابه پساب مایه مخلوط از تانک در خط
 2. پساب مایع مخلوط حاصل از تانک های در خط سیستم موازی
 3. پساب حاصل از تخلیه صنعتی پیش تصفیه شده
 4. جریان ها بازیافتی ( هاضم های هوازی، هاضم های بی هوازی،پساب daf، پساب زلال ساز اولیه، ras قبل و بعد از پمپاز، واحد ها آبگیری لجن، جریان مازاد و تغلیظ کننده ها)
 5. جامدات پساب زلال ساز ثانویه
 6. کف و کفاب زلال ساز ثانیویه
 7. جامدات حاصل از بستر لجن زلال ساز

برای بیان مفید بودن نمونه های اضافی جهت شناسایی شرایط نامطلوب بهره برداری می توان مثال های پیشنهاد کرد. به منظور تعیین اینکه آیا عمل برشی ، ناشی از پمپ ras است یا نه، نمونه های ras قبل و بعد از پمپ ras می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. نمونه های ras قبل از و بعد از پمپ ras در میزان های مختلف ras می تواند برای تعیین حضور رشد نامطلوب میکروارگانیسم های رشته ای که ممکن است وارد فرآیند لجن فعال شود، مورد آزمایش قرار گیرد. نمونه های کفاب زلال ساز . کف تانک هوادهی ممکن است برای تعیین اینکه آیا کفاب زلال ساز از نوعی است که به سادگی از بین می رود، مقایسه شوند.

اجزا میکروسکوپی جامدات قابل ته نشینی

 1. محلول فاضلاب:  فراوانی نسبی رشد پراکنده ،  فراوانی نسبی مواد خاص جامدات قابل ته نشینی
 2. ارگانیسم رشته ای: ارگانیسم رشته ای غالب و مغلوب ،حضور ارگانیسم های رشته ای مولد کف، فراوانی نسبی ارگانیسم رشته ای، پل زنی فراوان بین لخته ای،تشکیل فراوان لخته ی گسسته
 3. کف: حضور ارگانیسم رشته ای مولد کف، حضور ذرات لخته ناشی از کمبود ماده غذایی ، حضور رشد زئوگلیایی

  کف و جامدات قابل ته نشینی در تصفیه خانه فاضلاب
 4. ذرات لخته: کمبود ماده غذایی ، فراوانی نسبی ارگانیسم رشته ای ، قدرت و غلظت، لخته لزج یا رشد زئوگلیایی

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp