تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

دمای استاندارد آب آشامیدنی

دمای استاندارد آب آشامیدنی

دمای آب های سطحی معمولا  بین صفر و 30 درجه سانتیگراد است. دمای استاندارد آب آشامیدنی برای مصرف در بازه 18 تا 25 درجه سانتیگراد قرار دارد. لیکن در چشمه های آب گرم ممکن است به بیش از 40 درجه برسد. دمای آب های سطحی به طول و عرض جغرافیایی، فصل ، ساعت روز ، گردش هوا ، پوشش ابر ، دبی و عمق آب بستگی دارد.

دمای استاندارد آب آشامیدنی در محدوده بین 18 تا 25 درجه سانتی گراد قرار دارد.

منابع آب سطحی ، در نتیجه تغییرات اقلیمی در طول زمان ، دارای نوسانات دمایی هستند. نوسانات دمایی آب های سطحی، عمدتا فصلی هستند. ولی ممکن است در بعضی  از پیکره های آب کوچک و کم عمق حتی ساعتی نیز باشد. چون گرمای ویژه آب خیلی بیشتر از هواست ، دمای آب کند تر از هوا تغییر می کند. در دریاچه ها و مخازن ، علاوه بر نوسانات دمایی در طول زمان ، ممکن است تغییرات دمایی در عمق ستون آب ، موسوم به لایه بندی گرمایی نیز وجود داشته باشد.

حداقل دما معمولا در زمستان(یا در هوای تر) و حداکثر آن در تابستان(یا در هوای خشک) رخ می دهد. دمای خیلی زیاد در آب های سطحی ، ناشی از تخلیه پساب نیروگاه های برق ، تصفیه خانه های فاضلاب ، صنایع ذوب فلزات است. دمای آب های زیر زمینی  کم عمق ، نزدیک به متوسط دمای سالانه ی هواست ولی آب های زیرزمینی عمیق ، به واسطه انرژی زمین گرمایی، گرم تر هستند.

دمای فاضلاب های شهری معمولا بیش از آب شهری است که این به دلیل تخلیه آب گرم منازل و آب گرم فعالیت های صنعتی به داخل فاضلاب رو های شهری است. بسته به موقعیت جغرافیایی و فصل ، دمای فاضلاب در مناطق سرد در محدوده 7 تا 18 درجه سانتیگراد می رسد. دمای فاضلاب در مناطق گرم در محدوده 13 تا 30 درجه سانتیگراد و گاهی نیز تا 35 درجه سانتیگراد گزارش شده است.

اندازه گیری دمای استاندارد آب آشامیدنی

دما باید درجا ، با استفاده از دما سنج اندازه گیری شود. چون دما بر بسیاری از فرآیند ها و پارامتر های کیفیت آب تاثیر گذار است. بنابر این باید همیشه آن را جز برنامه پایش قرار داد و در زمان نمونه برداری آن را آنالیز کرد.  برای مثال اطلاع از دمای آب برای محاسبه گونه های مختلف قلیائیت کل ، کربنات ، بی کربنات و بررسی وضعیت سیر شدگی آب نسبت به کلسیم کربنات و محاسبه شوری مورد نیاز است.

اثر دما بر آب آشامیدنی

دما مهم ترین عامل تاثیر گذار بر خواص ذاتی آب است. افزایش دمای آب (باستثنای محدوده 0 تا 4 درجه سانتیگراد) باعث تغییرات موارد بسیار مهم زیر می شود :

اثر دما بر شاخص های مختلف کیفیت آب

دمای آب روی آهنگ فرآیند های طبیعی تاثیر گذاشته و در نتیجه غلظت بسیاری از پارامتر ها کیفیت آب تغییر می کند. برای مثال با افزایش دما آب ، فرآیند تبخیر مولکول های آب افزایش  و در نتیجه کاهش حجم آب اتفاق افتاده که این باعث می شود غلظت ناخالصی های آب افزایش یابد. در ضمن با افزایش دما آب ، میزان تبخیر ترکیبات آلی فرار(VOC) , و خروج آنها از آب به جو ، افزایش یافته  و در نتیجه غلظت آنها در آب کاهش می باید.

افزایش دما آب باعث کاهش حل پذیری گازها در آب و در نتیجه کاهش غلظت اشباع گاز ها در آب می شود. پس دمای استاندارد آب آشامیدنی تغییر می کند.

اثر دما بر آبزیان

دمای استاندارد آب آشامیدنی آبزبان متفاوت است. تغییرات دما باعث تغییر درگونه های آبزیان بومی می شود. آهنگ متابولیسم آبزیان به دما بستگی دارد. با افزایش دما ، آهنگ تنفس یاخته ای و آهنگ تولید زیست توده افزایش و در نتیجه ، آهنگ تجزیه مواد آلی و نیز آهنگ تجزیه مواد آلی محلول و نیز آهنگ مصرف اکسیژن محلول افزایش می یابد. دو پدیده زیر در فصل تابستان موجب می شود اکسیژن محلول آب به مقدار کمتر از حد مجاز شود :

  • کاهش حل پذیری اکسیژن در آب
  • افزایش تنفس سلولی

رشد و زندگی بهینه هر موجودی در یک محدوده دمای خاص صورت می گیرد. به طوریکه افزایش یا کاهش دما آب نسبت به محدوده دمای بهینه موجب کند شدن یا حتی متوقف شدن رشد آن می شود.

چنانچه دمای فاضلاب به 50 درجه سانتیگراد افزایش یابد ، فرآیند های هضم هوازی ، نیترات سازی متوقف می شود. در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد باکتری های نیتریفیکاسیون نیز متوقف می شوند.

 

 

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp