تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

رفع ایرادات فرآیند کلرزنی

رفع ایرادات فرآیند کلرزنی

رفع ایرادات فرآیند کلرزنی که در تصفیه خانه فاضلاب انجام می شود ، ممکن است شامل ایراداتی باشد ، که باید علت احتمالی خرابی و اقدامات لازم برای از بین بردن آن را طبق مراحل زیر انجام داد. در هریک از موارد زیر شرایط نامناسب فرآیند کلرزنی در بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب بیان گردیده و سپس برخی راه کار ها بمنظور رفع ایرادات فرآیند کلرزنی بیان گردیده است.

حوضچه کلر زنی

 

  • تعداد كليفرمهاي شمارش شده در محدوده مورد انتظار نيست.

علت این پدیده ممکن است ، ناكافي بودن ظرفيت تجهيزات كلر زني ، كارا نبودن كنترل مقدار كلر باقيمانده ، جريان ميان بر در محفظه تماس ، انباشتگي مواد جامد در محفظه تماس ،كم بودن مقدار كلر باقيمانده که اقدامات لازم در این موارد برای رفع ایرادات فرآیند کلرزنی عبارتست از در صورت لزوم، جايگزيني تجهيزات به منظور تامين ميزان تصفيه مورد نياز با توجه به حداكثر جريان عبوري از لوله ، استفاده از وسيله اندازه گير كلر باقيمانده و كنترل خودكار مقدار كلر ، نصب بافل و تجهيزات اختلاط در محفظه تماس فاضلاب با كلر ، تميز كردن محفظه تماس ، افزايش زمان تماس يا افزايش شدت كلر تزريقي

  • فشار كم گاز كلر در كلريناتور

علت این کار ممکن است ، ناكافي بودن تعداد سيلندرهاي متصل به سامانه یا گرفتگي جريان بين سيلندر و كلريناتور که برای رفع ایراد این حالت باید ، که برای رفع گرفتگی این حالت باید افزايش تعداد سيلندرهاي متصل به سامانه به طوري كه شدت تخليه از سيلندرها از مقدار توصيه شده آنها فراتر نرود یا با باز كردن مسير و تميز كردن آن با حلال.

  • عدم وجود فشار گاز كلر در كلريناتور

علت این حالت ممکن است  سيلندر كلر خالي بوده يا به سامانه متصل نيست باشد ، یا گرفتگي يا خرابي شير كاهش فشار که برای رفع آن باید تعويض سيلندر يا متصل كردن آن یا با بستن شير سيلندر و تعمير شير كاهش فشار.

  • كلريناتور، خوراكي را تزريق نميكند.

علت این حالت ممکن است ، شير كاهش فشار در كلريناتور كثيف است که با باز كردن كلريناتور و تميز كردن شير. قرار دادن يك صافي يا آشغالگير قبل از آن بر طرف می شود. سيلندر كلر، گرمتر از كلريناتور است.

  • فرار گاز كلر از شير فشار شكن كلر

علت این حالت پاره شدن ديافراگم شير كاهش فشار است ، که برای رفع نقص آن ، باز كردن شير و ديافراگم. بررسي احتمال ورود رطوبت به سامانه تزريق كلر کرد.

  • يخ زدن سامانه تزريق كلر

علت این حالت ناكافي بودن ظرفيت تبخير كننده ، برای رفع این حالت كاهش شدت خوراك تا %75ظرفيت تبخير كننده. اگر اين كار مشكل را برطرف ميكند، ديافراگم اصلي شير كاهش فشار پاره شده است.

  • سامانه كلريناتور قادر نيست كه دماي حمام آبي را تنظيم كند به گونهاي كه شير كاهش فشار خروجي باز باشد.

علت این حالت خرابي المنت حرارتي ، برای رفع نقص جايگزيني المنت حرارتي.

 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp