تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش اندازه گیری تری هالومتانها

روش اندازه گیری تری هالومتانها

روش اندازه گیری تری هالومتانها با دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر جرمی  قابل اندازه گیری است. آنالیت ترهالومتان هایی که در روش کروماتوگرافی گازی مورد استفاده قرار می گیرد. عبارتند از :

  •  Chloroform
  • Bromodichloromethane
  • Chlorodibromomethane
  • Bromoform
  • Trihalomethanes

که در آب آشامیدنی ، منایع آب خام یا در یکی از مراحل تصفیه یافت می شود.

ترکیبات تری هالومتانها

در این روش اندازه گیری تری هالومتان ها ، MDL یا دقت محدوده اندازه گیری برای تری هالومتان ها به شرح زیر است.

محدوده اندازه گیری تری هالومتان ها با GC/MS

 

روش اندازه گیری تری هالومتانها

ترهالومتان ها از طریق حباب هلیوم (در نمونه آب)از ماتریس نمونه حذف(Purge) می شوند. تری هالومتان های  حذف(Purge)  شده. سایر ترکیبات به اندازه کافی فرار با قابلیت حلالیت کم ،به  Tenax-GCR(یک پلیمر خلل و فرج دار بر اساس دی فنل فنایلن اکسید) جذب می شوند. وقت فرآيند حذف توسط purge کامل شد ، به تیوب جذب شده گرما داده می شود. توسط هلیوم backflushed می شود به منظور اینکه اجرا ترکیبات نمونه  desorb purged  را برای آنالیز توسط شناساگر mass دستگاه کروماتگرافی تزریق می کنیم. ترهالومتان های گرفته شده از دستگاه gc/ms با استفاده از داده های گرفته شده جرمی برای آنیون های انتخابی که شامل هر کدام از ترکیبات هستند اندازه گرفته می شوند.

با تفکیک یون های مورد نظر ، دیتکتور ms که یک دتکتور انتخاب گر است ، میزان مزاحمت های موارد مختلف را به حداقل می رساند. زمان ماند نمونه در ستون ها کروماتوگرافی و مقدار داده های یونی بدست آمده برای ۴ ترکیب تر هالومتان ها  باعث شناسایی و تعیین کیفیت ٖآنها می شود. هیچ ترکیب شناخته شده ای وجود ندارد که در شرایط ذکر شده در این متد purge شود و همان زمان ماند gc  همان اجزا کاتیونی را به نسبت فراوانی ۴ تری هالومتان اصلی تولید کند.

با پایش و فیلترینگ یون های انتخاب شده، مواد دارای مزاحمت فقط زمانی نشان داده خواهند شد که غلظت محتوا تری هالومتان نمونه پایین باشد. تکنیکی که معمولا برای از بین بردن مزاحمت ها مورد استفاده قرار می گیرد. بین باقی مانده نمونه از دستگاه purge  و نمونه موجود در سرنگ با دو بخش از آب ری آیجنت پر شود.  اگر نمونه دارای غلظت بالایی از تریهالومتان باشد سیستم باید به مدت ۱۰ دقیقه با استفاده از هلویم از طریق بخش های purging نمونه به دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد تحت گرما قرار بگیرد. متد های دیگر و گسترده ای برای بررسی صحت روش اندازه گیری تری هالومتانها نیز در دسترس می باشد.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp