تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش نمونه برداری از پساب

روش نمونه برداری از پساب

روش نمونه برداری از پساب تصفیه شده بستگی به پارامتر هایی که باید آزمایش شود، دارد. در روش های نمونه برداری ، ظروف نمونه گیری ، حجم آب مورد نیاز ، روش نگه داری  و حداکثر زمان نگهداری دارای اهمیت است. به طور کلی پارامتر های میکروبی ، باید در طروف استریل نمونه گیری شود. برخی از پارامتر های مانند اکسیژن محلول ، هیدازین ،کلر آزاد ، از جمله پارامتر هایی هستن که باید در محل اندازه گیری شد.  پارامتر های زیر بر اساس طروف نمونه گیری ، حجم مورد نیاز و روش نگه داری و حداکثر زمان نگه داری بیان می گردد.

روش-نمونه-برداری-از-پساب

 

  • آزمايش هاي باكتريايي كليفرم، فيكال و كل اسپكتروكوكس مدفوعی

ظروف نمونه برداری می تواند شیشه ای  یا پلاستیکی باشد ، حجم حداقل ۷۰ سی سی از نمونه نیاز است.و در دماي 4 درجه سانتی گراد و محلول %0.008تيوسولفات سديم باید نگه داری شوند و حداکثر زمان نگهداری ۶ ساعت است.

  • اسيديته

ظروف نمونه برداری می تواند شیشه ای  یا پلاستیکی باشد ، حجم نمونه ۱۰۰ سی سی و در دمای ۴ درجه سانتی گراد تا مدت ۱۴ روز قابل اندازه گیری است.

  • قلیائیت

ظروف نمونه برداری می تواند شیشه ای  یا پلاستیکی باشد ، حجم نمونه ۲۰۰ سی سی و در دمای ۴ درجه سانتی گراد تا مدت ۱۴ روز قابل اندازه گیری است.

  • آمونیاک

ظروف نمونه برداری می تواند شیشه ای  یا پلاستیکی باشد ، حجم نمونه ۴۰۰ سی سی و در دمای ۴ درجه سانتی گراد افزایش اسید سولفوریک تا پی اچ کمتر از ۲  تا مدت ۲۸ روز قابل اندازه گیری است.

  • BOD

ظروف نمونه برداری می تواند شیشه ای  یا پلاستیکی باشد ، حجم نمونه  یک لیتر و در دمای ۴ درجه سانتی گراد تا مدت ۴۸ ساعت قابل اندازه گیری است.

  • COD

ظروف نمونه برداری می تواند شیشه ای  یا پلاستیکی باشد ، حجم نمونه ۱۰۰ سی سی و در دمای ۴ درجه سانتی گراد افزایش اسید سولفوریک تا پی اچ کمتر از ۲  تا مدت ۲۸ روز قابل اندازه گیری است.

  • نيتروژن آلي و كجلدال

ظروف نمونه برداری می تواند شیشه ای  یا پلاستیکی باشد ، حجم نمونه ۵۰۰ سی سی و در دمای ۴ درجه سانتی گراد افزایش اسید سولفوریک تا پی اچ کمتر از ۲  تا مدت ۲۸ روز قابل اندازه گیری است.

  • چربی و روغن

ظروف نمونه برداری می تواند شیشه ای باشد ، حجم نمونه ۵۰۰ سی سی و در دمای ۴ درجه سانتی گراد افزایش اسید سولفوریک تا پی اچ کمتر از ۲  تا مدت ۲۸ روز قابل اندازه گیری است.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp