تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش گندزدایی آب استخر های طبیعی

روش گندزدایی آب استخر های طبیعی

روش گندزدایی آب استخر های طبیعی هنگامي که نتایج آزمایش هاي باکتریولوژیكي آب دریا یا رودخانه یا … در محل پلاژ از نظر بهداشتي قابل قبول نباشد، ضروری است. نشان آن است که شنا در چنين آبي خالي از خطر بيماري زائي نخواهد بود بنابراین باید از راه هاي اساسي و عملي براي رفع آلودگي استفاده نمود. در صورتي که آلودگي در نتيجه ورود بيش از اندازه فاضلاب به دریا باشد کم کردن آلودگي از طریق تصفيه فاضلاب و گندزدایی پسآب آن امكان پذیر است. اگر این کار عملي نباشد باید شنا کردن در چنين شناگاهي را ممنوع ساخت.

 

قبل از استفاده از شناگاه های طبیعی باید نسبت به گندزدایی شناگاه های طبیعی اقدامات لازم را بعمل آورد.

 

در زمينه گندزدائی شناگاه های وسيع تاکنون اقدامات متنوع و گوناگونی در نقاط مختلف دنيا صورت گرفته و روز به روز روش های جدید نيز متداول می گردد ولی چون از بين بردن کامل آلودگی در حجم های زیاد آب با امكانات موجود عملی نيست. لذا منظور از گندزدائی اینگونه شناگاه ها و پلاژها کاهش دادن مقدار آلودگی آب دریا است. بنابراین استفاده از مواد گندزدا وسيله محافظتی برای شناگران در مقابل آلودگی ها محسوب می شود. درنقاطي از شناگاه ها که به سبب دور افتادگي از مسير امواج و جریان هاي عادي دریائي آب کمتر مخلوط و زیرورو مي شود و اکسيژن کمتري از هواي مجاور مي گيرد. آلودگي به علت تراکم بيشتر است. با بررسي هاي دقيق بهداشتي مي توان برنامه گندزدایی نمودن را به نحوي طرح ریزي کرد که با توجه به کليه جهات مؤثر واقع گردد.

گندزدائی آب، شناگاه های طبيعی با گاز کلر و نمک های آن (هيپوکلریت سدیم و کلسيم) صورت می گيرد. برای گندزدا یي آب دریا روش های مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

  1. پخش محلول کلر بر روی آب شناگاه ها : در این روش محلول کلر که به غلظت های 10تا 14 درصد تهيه شده به وسيله قایق های موتوری یا پاروئی بر روی آب دریا (در محدوده شناگاه) پاشيده می شود.گندزدائي حجم بزرگي از آب بوسيله «کلر با قایق» بطور موفقيت آميز در بعضي موارد انجام گرفته است. روش کار با قایق، عبارت است از یک قایق که همچنان روي آب حرکت مي کند از آنگ از کلر بداخل آب فرستاده مي شود.
  2. لوله کشی زیر آبی و تزریق محلول کلر : در این طریقه شبكه لوله کشی وسيعی در زیر آب شناگاه ایجاد می کنند و محلول کلر را در این شبكه به جریان انداخته و در نقاط تعيين شده از زیر آب کلر را به آب دریا تزریق می کنند برای به جریان انداختن این سيستم احتياج به گردش مجدد آب می باشد که به وسيله پمپ های قوی امكان پذیر است.
  3. لوله کشی زیر آبی و تزریق کلر از گاز کلر : این روش گندزدایی آب استخر های طبیعی شبيه طریقه دوم است با این اختلاف که به جای محلول کلر از گاز کلر استفاده می شود .و از شبكه لوله کشي زیر آب گاز کلر را در نقاط تعيين شده وارد آب دریا مي کنند. تاثير افزودن کلر را به آب شناگاه مي توان از زلال شدن و شفافيت آب و نيز از نحوه ظهور یا معدوم شدن الک ها وسنجش کلر باقي مانده در آب تعيين نمود.ميزان کلر مازاد یا باقي مانده و در آب شناگاه هاي محدود را مي توان بين 0.3 تا 0.6 ميلي گرم در ليتر نگاه داشت. در صورت وجود کلر در آب جلبک ها قادر به رشد و نمو نخواهند بود.
  4. یک روش گندزدایی آب استخر های طبیعی که به صورت متناوب به وسيله هيپوکلریت استفاده می کند، عبارت است از سنگين نمودن کيسه به اندازه کافی به طوری که کلر در اعماق آب آزاد شود. کيسه باید درتمام قسمت های نزدیک کف شناگاه هاي طبيعي حرکت داده شود تا به خوبی در آب منتشر شود. در انتشار عمودی کلر می توان اميدوار بود که به طور طبيعی انجام پذیرد. کلر مایع معمولاً در دستگاه های گردش مجدد آب به کار می رود ، کلر مایع در واقع همان گاز کلر است که در استوانه ای تحت فشار می باشد.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp