تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

سموم ارگانوکلره

سموم ارگانوکلره

اندازه گیری سموم ارگانوکلره با دستگاه کروماتوگرافی گازی بر اساس استاندارد های EPA قابل انجام است. ترکیبات سموم ارگانوکلره از مهمترین سموم آلی و دسته بزرگی از حشره کش های دفع آفات را تشکیل میدهند.استفاده از سمومارگانوکلره برای مقاصد کشاورزی و بهداشت عمومی در کشور ما ، موجب آلودگی گسترده محیط زیست شده است. تهدید عمده استفاده از این سموم مربوط به خاصیت عدم تجزیه پذیری آنها به وسیله میکروارگانیسمها و پایداری آنها در محیط است.

به طور کلی حشره کش ها ترکیباتی هستند که به منظور از بین بردن آفات نباتی و جانوری در کشاورزی، دامپروری، صنعت و منازل مورد استفاده قرار میگیرند. در راستای نیاز روز افزون بشر به مواد غذایی و بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی، استفاده از آفت کش ها امری اجتناب ناپذیر است. این سموم که در تهیه محصولات کشاورزی و یا به منظور مبارزه با حشرات زیان آور به کار میروند، به ویژه اگر بیش از حدود مجاز توصیه شده استفاده گردند، دارای مقادیری باقیمانده در غذا، آب، زمین و هوا خواهند بود، که میتواند برای سلامتی انسانها مخاطره آمیز باشد.

سموم ارگانوکلره

سموم ارگانوکلره مانند سموم ارگانیک فسفره با توجه به خواص خود، از جمله نوسانات کم، ثبات شیمیایی، مقاومت محیطی و سرعت تخریب متابولیک در پرندگان، پستانداران و زنجیره غذایی ذخیره و تجمع مییابند. همچنین این سموم میتوانند از طریق پوست، دستگاه تنفسی و گوارشی جذب شوند. عمده ترین تأثیر این دسته از سموم روی سیستم اعصاب مرکزی با تغییر خواص الکتروفیزیولوژیکی آنزیمهای غشاء سلولهای عصبی و آکسونها میباشد.  از علائم دیگر سموم آلی کلره اثرات سمی آن بر روی کـبد میباشد.

به طوری که ارتباط DDT و سرطانزایی کبد در حیوانات از راه گوارشی به اثبات رسیده است.مواجهه انسان چه به صورت غیر عمدی، تصادفی یا غیرقابل اجتناب متعاقب استفاده از سموم آفتکش یا باقی ماندن آنها در محیطی مانند هوا،آب،خاک به خـصوص مـواد غذایی و اشـیاء بیجان اتفـاق میافتد. وجود باقیمانده سموم ارگانوکلره در محیط، یک علامت هشدار بسیار قوی میباشد. چون این سموم وارد چرخه حیات شده و در نهایت اختلالات ژنتیکی و کروموزومی ایجاد میکنند.

 

1/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp