تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شناسایی یون سولفیت

شناسایی یون سولفیت

شناسایی یون سولفیت که با روش تیتراسیون یدومتری قابل انجام است ، شناسایی یون سولفیت در نمونه آب های بویلر و مخازن تغذیه بویلر ها که از سولفیت برای کنترل میزان اکسیژن محلول استفاده می کنند ، ممکن است وجود داشته باشد.  در آب های طبیعی و در خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیز شناسایی یون سولفیت همواره لازم است. حضور یون سولفیت در مخازن آب های بویلر به این خاطر دارای اهمیت است که ممکن است باعث ایجاد خوردگی در سیستم تاسیات و مخازن شود. همچنین حضور سولفیت در استخر های پروش ماهی و آبزیان نیز دارای اهمیت است.

روش شناسایی یون سولفیت

در ابتدا برای اندازه گیری سولفیت به روش تیتیراسیون یدومتری برای اساس روش 4500 سولفیت استاندارد متد نیاز به تجهیزات و لوازم زیر داریم :

  • سولفوریک اسید ، H2SO4  – 1+1
  • استاندارد محلول پتاسیم یدید-یدات ،  0.002083M ، مقدار 0.4458 گرم  KIO3 (خشک شده در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴ ساعت) و 4.35 گرم KI و مقدار 310 mg سدیم بی کربنات (NaHCO3) در آب دیونیزه شده و رقیق کردن تا حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر ، مقدار ۱ میلی لیتر برابر است با 500 میکروگرم سولفیت
  • سولفامیک اسید ،NH2SO3H ، کریستال شده
سولفامیک اسید – شناسایی یون سولفیت
  • ری ایجنت ای EDTA ، مقدار 2.5 گرم دی سدیم EDTA در ۱۰۰ میلی لیتر آۤب مقطر حل شود.
  • شناساگر STRACH ، به مقدار ۵ گرم از ملات strach ، مقدار کمی آب مقطر سرد اضاف شود و خرد شود سپس این ترکیب را به ۱ لیتر آب مقطر جوشانده و بهم زده شود و به مدت یک شبانه روز به آن زمان بدهید تا ته نشین شود. برای پریزرو کردن نمونه مقدار 1.3 گرم سالیسیلیک اسید و مقدار ۴ گرم ZnCl2 یا ترکیبی از ۴ گرم سدیم پروپایانات و ۲ گرم سدیم آزاید به ۱ لیتر محلول strach اضافه شود.
محلول strach -شناسایی یون سولفیت

دستورالعمل شناسایی یون سولفیت

نمونه های جمع آوری شده برای شناسایی یون سولفیت باید تازه باشند و کمترین تماس را با سطح هوا داشته باشند. دمای نمونه باید زیر ۵۰ درجه شانتیگراد باشد و باید نمونه را با افزودن 1 میلی لیتر EDTA در ۱۰۰ میلی لیتر از نمونه تثبیت کرد. باید توجه کرد نمونه های برای اندازه گیری سولفیت نباید صاف شوند.

برای تیتراسیون باید به مقدار ۱ میلی لیتر سولفوریک اسید و 0.1 گرم کریستال NH2SO3H به فلاسک ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتری اضافه شود. دقیقا میزان ۵۰ به ۱۰۰میلی لیتر نمونه تثبیت شده EDTA به فلاسک مورد نظرتان اضافه کنید، نوک پیپت را زیر سطح مایع نگه داشته شود. مقدار ۱ میلی لیتر محلول STRACH  به نمونه اضافه شود و فورا با استاندارد  KI-KIO3 تیتر شود(در حالیکه فلاسک دائم در حال چرخش است) تا زمانی که رنگ آبی دیده شود.

شناسایی یون سولفیت

که در اینجا :

A : میلی لیتر تیتر برای نمونه

B : میلی لیتر نمونه برای بلنک

M : مولاریته KI-KIO3

4.7/5 - (8 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp