تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

طرز تهیه محیط های کشت میکروبی

طرز تهیه محیط های کشت میکروبی

طرز تهیه محیط های کشت میکروبی ، معرف های که در آزمایشگاه میکروب شناسی آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد، متفاوت است. در ایتجا به تشریح ساخت محیط کشت لاکتوز ، سوربیتول ،آزمون های تخمیر سلولی ، تست ایندول و تست متیل رد می پردازیم. بر اساس کتاب استاندارد متد ، واکنشهای بیوشیمیایی انواع کلیدی خانواده Enterobacteriaceae بر اساس جدول زیر می باشد. 

 

طرز تهیه محیط های کشت میکروبی

مقدار ۱۶ گرم محیط کشت فنول رد و مقدار ۵ گرم کربوهیدرات را در یک لیتر آب مقطر یک بار تقطیر شده حل شود. سپس بر روی استرینگ چرخانده شود تا کامل حل شود. سپس در لوله های آزمایش تا اندازه ای به ارتفاع یک سوم لوله ها پر شوند. در زمان آزمایش بمنظور تعیین حباب دار شدن و تولید اکسیزن در لوله ها، در حین آزمایش دورهام هایی در لوله های آزمایش که دارای محیط کشت می باشند، انداخته شود. سپس درب های لوله ها گذاشته شود و در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه در اتوکلاو استریل شوند. سپس نمونه ها را در محیطی تاریک مانند یخچال نگه داری شود و رطوبت آن بیشتر از ۱۰ درصد نشود.

در حین انجام آزمایش ، لوله های آزمایش را با لوپ های که دارای کلونی می باشند ، از قسمتی که کلونی ها به خوبی رشد کرده اند برداشته و در لوله های آزمایش توزیع کرده و به مدت ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد قرار بگیرد. تخمیر کربوهیدرات (تولید اسید) شاخصی می باشد که با کاهش پی اچ همراه است و در نتیجه شاخص پی اچ ، فنول رد ،از رنگ نارنجی به رنگ قرمز تغییر رنگ می دهد. به جای استفاده از تخمیر لاکتوز ، می توان از محیط کشت لاورل تریپتوز(بر اساس استاندارد شماره 9221B) نیز استفاده کرد.

طرز تهیه محیط های کشت میکروبی ایندول

ایندول محصول متابولیسم تریپتوفان است. و از ری ایجنت های زیر استفاده می شود.

  • برای تهیه محیط کشت از محیط کشت تریپتوفان  tryptophane استفاده می شود. مقدار ۱۰ گرم تریپتون یا تریپتیکیس در یک لیتر آب مقطر تقطیر شده حل شود. توزیع شود و سپس در ۵ میلی لیتر توزیع شود و سپس لوله ها ریخته شود و استریل شود.
  • مقدار ۵ گرم p-dimethylaminobenzaldehyde در ۷۵ میلی لیتر الکل ایزوآمیل ریخته شود و در مقدار ۲۵ میلی لیتر هیدروکلریک اسید تغلیط شده، حل شود. ری ایجنت باید زرد باشد. محلول الکل آمیل باید دارای پی اچ کمتر از ۶ باشد. هر دو مورد الکل آمیل و بنزوآلدهید در یک مقدار کوچک تهیه شود.
  • مقدار ۵ میلی لیتر از مدیا رااز یک محیط کشت غلیظ برداشته و در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور گذاشته شود. سپس مقدار 0.2  یا 0.3 میلی لیتر ری ایجنت روی آن ریخته شود و سپس تکان داده شود. به مدت ۱۰ دقیقه منتظر مانده تا نتیجه مشاهده شود.

 

پاسخ مثبت و منفی نمونه ها در تست ایندول

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp