تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

علت سبز شدن آب استخر

علت سبز شدن آب استخر

علت سبز شدن آب استخر ،ته نشينی زیاد و رشد و تجمع گياهان آبي چون جلبک ها و راههای جلوگیری از سبز شدن اب استخر نیز تشریح می گردد .گرچه سبز شدن آب استخر بي زیان و نا زیبا بوده ولي باعث بد منظره شدن و توليد بوي نامطبوع در آب مي شوند در کف و دیوارهاي استخر پاکسازی آنها لازم مي باشد این پاکسازی چنين انجام مي پذیرد. 

راههای جلوگیری از سبز شدن اب استخر

  • اولا آب استخر را خالي نموده و سپس به کمک وسيله اي مانند برس هاي محكم خشن کف و دیوارهاي استخر را مي سایند که از عيوب این کار، پرداخت هزینه های قابل توجهي از پول کارگر گرفته تا به هدر رفتن آب و عدم استفاده مكرر از استخر می باشد. اگر دیوارهاي استخر رنگ اوليه خود را در نتيجه رشد جلبک ها در روي خود از دست داده اند و گياهان سبز روي آن را پوشانده اند،
  • تصفيه شيميائي یکی از راههای جلوگیری از سبز شدن اب استخر که اثر کمي خواهد داشت. بخصوص در صورتيكه دیوارها ناصاف باشند آن وقت خالي کردن استخر و برس زدن آن لازم است .برس زدن همراه با محلول سود سوز آور براي از بين بردن کامل این ورقه جلبک ها مفيد می باشند.
  • در نوعی دیگر از علت سبز شدن آب استخر باید استفاده از جاروهائي که به کمک مكش کار مي کنند کمک بگیریم که براي این منظور طرح و ساخته شده اند ممكن است براي گرفتن مواد ته نشسته کف استخر بدون خالي کردن آن بكار روند. این دستگاه عبارت است از یک لوله مكش و در انتهاي آن یعني در نقطه مكش داراي برس زبري است که آنرا به لوله مكش تلمبه مورد استفاده گردش مجدد آب متصل مي کنند و لوله مكش آن یا به مجاري فاضلاب و یا در صورت لزوم به صافي ها متصل مي شود و لذا در صورتي که چنين دستگاهي مورد استفاده است باید در فواصل مشخص در اطراف استخر لوله مكش قرار داده در حدود 6اینچ ( 15سانتيمتر) آب در حين کار دستگاه از استخر خارج خواهد گردید.
  • برای جلوگيری از رشد جلبک ها که اصلی ترین علت سبز شدن آب استخر مي توان با افزودن سولفات مس به آب استخر، از رشد آنهاجلوگيري نمود. روش مصرف آن مانند روش مصرف آهک کلردار و یا با قرار دادن یک کيسه حاوي آن در آب و یا افزودن مداوم آن به آب در حال گردش انجام دادواحد ها فارسي نوشته شود.
  • کنترل کیفیت آب استخر های شنا بر اساس استاندارد الزامی است.هر جا که مشكلات ناشي از رشد جلبک ها وجود دارد عموما استفاده مداوم ولي با غلظت کم از سولفات مس بعنوان یک عامل پيشگيري، انجام مي گيرد این عمل بخصوص در مورد استخرهاي روباز که در معرض اشعه خورشيد هستند لازم مي باشد. زیرا نور خورشيد رشد جلبک ها را تسریع مي کند در مورد استخرهاي سرپوشيده در صورتيكه این مشكل وجود داشته باشد همان روش قابل اجرا است.
Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp