تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

عوارض کروم آب آشامیدنی

عوارض کروم آب آشامیدنی

عوارض کروم آب آشامیدنی بر سلامت انسان و حیوان بسیار زیاد باعث بروز سرطان و تجمع فلزات سنگین در اعضا و بافت های بدن می شود. در شبکه توزیع آب حدود  %29 آلودکی کروم در نا بسامانی کیفیت آب تاثیر دارد. به نظر می رسد یکی ازمنابع اصلی افزایش فلزات سنگین ازجمله کروم شش ظرفیتی شبکه توزیع آب است. 

عوارض-کروم-آب-آشامیدنی

در برخی از مناطق کویري کشورمان آب هاي زیر زمینی تنها منبع تامین آب شرب می باشد که به دلیل ساختار زمین ،غلظت کروم شش ظرفیتی در آبهاي زیرزمینی آن مناطق از حد اکثر مجاز بیشتر است. کروم شش ظرفیتی یک عنصر ایجاد کننده سرطان در انسان است و بر روي سایر ارگانیزم ها اثر سمی دارد، اما کروم سه ظرفیتی که شکل احیا شده کروم شش ظرفیتی است، براي سلامت انسان و حیوانات مورد نیاز می باشد. 

در طبیعت کروم شش ظرفیتی به صورت کاتیون هاي محلول در آب و خاك یافت می شود و می تواند به کروم سه ظرفیتی که اثر سمی کمتري دارد احیا گردد. کروم سه ظرفیتی که می تواند در محیط هاي آبی به صورت محلول یا غیر محلول باشد، قابلیت جابجایی آن 100 بار کمتر ازکروم شش ظرفیتی است. کروم شش ظرفیتی می تواند در بدن انسان به آسانی به کروم پنج ظرفیتی احیا گردد و شکل احیا شده آن می تواند در بافت بدن نفوذ و تجمع نماید و موجب رشد سلولهاي سرطانی گردد. 

کروم شش ظرفیتی معمولا در صنعت به صورت یون کرومات وجود دارد و همه ساله در سراسر جهان صنایع مختلفی مانند چرم سازي، آبکاري فلزات و … حدود 239هزار تن کرومات را در محیط زیست تخلیه می کنند. کروم شش ظرفیتی تخلیه شده توسط صنایع و نیز ناشی از ساختار زمین شناسی زمین می تواند به آسانی به محیط هاي آبی نفوذ کرده و آبهاي طبیعی و اکوسیستم هاي موجود را آلوده نماید. 

عبور آب از شبکه درهم پیچیده و طولانی خطوط انتقال و توزیع و سکون آن در مخازن کیفیت آب را کاهش می دهد و عوارض کروم آب آشامیدنی را افزایش می دهد. راهیابی مواد آلی به خطوط آب رسانی ناشی از شکستگی ها، سیفون معکوس، نشت هاي ریز و تحلیل یا فقدان ماده گندزدا و ایجاد و رشد لایه هاي زیستی(بیوفیلم) در جدار لوله ها، کنش و واکنش متقابل آب و لوله ها و وجود میکروارگانیزمها و مواد آلی که از فرایند هاي تصفیه عبور کرده اند. عواملی نظیر آن همگی شرایط را براي رشد جمعیت میکروبی و تغییر ترکیب شیمیایی آب در شبکه توزیع فراهم می آورد. 

کروم شش ظرفیتی می باشد که آثار سوء آن در انسان در کوتاه مدت التهاب و سوزش دهان، بینی، ریه ها و پوست بوده و در بلند مدت ایجاد مشکلات گوارشی در هضم غذا و آسیب دیدن کلیه ها و کبد می باشد. 

مواد آلی و غیر آلی موجود در آب می توانند با کروم سه ظرفیتی ترکیبات پیچیده اي تشکیل دهند که در نتیجه حلالیت آن می شود. ثابت شده است که در غلظت هاي بالا کروم سه ظرفیتی اثرات منفی بدي بر روي موجودات زنده دارد.

به عنوان مثال مقادیر زیاد (Cr(III می تواند منجر به آسیب دیدن DNAسلول ها شده و یا برخی از نارسایی هاي تنفسی را ایجاد نماید. اکسید کننده هاي طبیعی و گند زداهاي شیمیایی مانند کلر که اکسید کننده هاي قوي هستند، می توانند ترکیبات پیچیده کروم سه ظرفیتی را مجدداً به کروم شش ظرفیتی اکسید کنند. بنابراین براي داشتن یک راندمان بالاي حذف کروم، حذف هردو یون شش ظرفیتی و سه ظرفیتی ضروري است.

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp