تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب

تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب

 

تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب  در تاسيسات لوله كشی منازل و سيستم توزیع آب باعث نشت فلزاتی مانند سرب به آب آشاميدنی می شود. سرب به عنوان گسترده ترين عنصر سنگين و سمي در محيط زيست، به صورت طبيعي به ميزان ۱ تا ۱۰ ميكروگرم در ليتـر در آب رودخانه ها وجود دارد. تركيبات سرب در نتيجه بهره برداري از معادن، صنايع باطري سازي، سوخت هاي فسيلي، رنـگسـازي و صـنايع شيشه و لعاب به منابع آبي وارد ميگردند.

تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب

 

طی 60سال گذشته استفاده از لوله های ترموپلاستيک رشد داشته است. لوله های ترموپلاستيكی نصب شده در جهان ، 54و 69 درصد میباشد و از بين انواع این لوله ها، لوله پلی و ینيل كلراید 62درصد و اشكال مختلف پلیاتيلن 33 درصد را تشكيل میدهند.علت استفاده وسيع از لوله های ترموپلاستيک تنوع ، نصب آسان، مقاوم در برابر خوردگی، استحكام ساختاری مناسب، هزینه كم و دیوارهای صاف میباشد.

تركيبات تثبيت كننده در ساخت مواد ترموپلاستيک، نمک هایی از فلزات مختلف مانند سرب، كادميوم ، باریوم، كربوكسيلات روی و بعضی از تركيبات قلع تک آلكيل مثل كربوكسيلات و مركاپتيلات میباشد. نگرانی نشت این مواد شيميایی در طول زمان از لوله ها و مشكلات بهداشتی سرب در گياهان آبزي تجمع يافته و بدين ترتيب وارد زنجيره غـذايي گرديـده و بـه بـدن ممکن است آسیب برساند.

تاثیر لوله های پلاستیکی بر کیفیت آب با نموده سرب، بارز است. سرب به عنوان دومين ماده از 20 ماده خطرناک در آژانس مواد سمی و ثبت بيماریها با اختلالات پيش فعالی و كاهش توجه كاهش ضریب هوشی، كاهش عملكرد شناختی و رشد رفتاری كودكان مرتبط است و به علت نارس بودن اندامهای سيستم ایمنی، عصب مركزی و تنفسی ، عدم رشد كامل سيستم سمزدایی، كودكان بيشتر در معرض خطر سرب هستند.سرب در آب آشاميدنی (سميت، منابع آب، فارماكولوژی و داروسازی، بيوشيمی و بيولوژی مولكولی) نشان داده شده كه تحقيقات سرب در حوزه آب آشاميدنی به منظور حفظ حيات بشر همچنان ضروری است. 

در تحقیقات که انجام شده مشخص شده است که نشت فلزات سنگين (سرب، كادميوم، نيكل، كرم، روی و قلع) را از 2نوع لوله پلی وینيل كلراید و 4نوع لوله پلیپروپيلن در شبكه آبرسانی اصفهان موردبررسی قراردادند و دریافتندكه ميزان سرب در لوله های پلی وینيل كلراید نو و كهنه نسبت به سایر لوله ها بيشتر است. 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp