تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

فرار جامدات در لجن فعال

فرار جامدات در لجن فعال

مشکلات ته نشینی و فرار جامدات در لجن فعال  ممکن است فقط به دلیل یک وضعیت بهره برداری نظیر رشد نامطلوبارگانیسم های رشته ای ،یا در اثر شرایط متنوع بهره برداری نظیر بروز همزمان رشد نامطلوب ارگانیسم های رشته ای و حضور ذره های لخته ای ناشی از فقر مواد مغذی و کف ایجاد شده باشد. برخی شرایط بهره برداری در فرآیندهای لجن فعال به وفور رخ می دهند و در کتب مورد بررسی قرارگرفته اند.این شرایط بهره برداری شامل رشد نامطلوب ارگانیسم های رشته ای ، ذرات لخته ی ناشی از فقر مواد مغذی و نیترات زدایی می باشد. شرایط بهره برداری متعددی نظیر حضور عوامل ترکاندن سلول، دمای بالا و کلوئیدی بودن ذرات لخته کمتر رخ داده و در کتب بررسی می شوند.

 

فرار جامدات در لجن فعال

برای تعیین شرایط بهره برداری مسبب مشکلات ته نشینی و فرار جامدات از فرآیند لجن فعال ممکن است چک لیست شاخص های موجود در جداول زیر مورد استفاده قرار بگیرند. هر چقدر تعداد شاخص های تیک خورده برای هر وضعیت بهره برداری ایجاد کننده ی مشکلات ته نشینی و فرار جامدات بیشتر باشد، احتمال رخ دادن آن وضعیت در فرآیند لجن فعال بیشتر است. شرایط بهره برداری ایجادکننده ی مشکلات ته نشینی و فرار جامدات در فصل مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات دقیق در مورد علل پیدایش، نحوه ی شناسایی و کنترل هر وضعیت بهره برداری ارائه شده است.

شاخص های شرایط بهره برداری مسبب رشد نامطلوب رشته ای

      اگر قابل کاربرد است

شاخص

وفور ارگانیسم های رشته ای در حال رشد در ذرات لخته

وفور ارگانیسم های رشته ای کوتاه گسترش یافته به درون محلول فاضلاب

وفور ارگانیسم های رشته ای شفاف

حضور قابل توجه پل زنی بین لخته ای

حضور قابل توجه تشکیل لخته ی گسسته (گسترده)

فراوانی نسبی ارگانیسم های رشته ای در حد 4، 5 یا 6

 

شاخص های شرایط بهره برداری مسبب ذرات لخته ی ناشی از فقر مواد مغذی

      اگر قابل کاربرد است

شاخص

کف سفید امواج در سن پایین لجن

 کف خاکستری چرب در سن بالای لجن

 رنگ آمیزی معکوس جوهرچینی مثبت

 رشد قابل توجه ارگانیسم های رشته ای دچار فقر مواد مغذی

 رضایت بخش نبودن مقدار نیتروژن وفسفر در پساب مایع مخلوط صاف شده در طول شرایط بارگذاری حداکثر

 

شاخص های شرایط بهره برداری مسبب نیترات زدایی

     اگر قابل کاربرد است

شاخص

 

  کاهش غلظت   در طول زلال ساز ثانویه

 

 افزایش قلیائیت یا PH در طول زلال ساز ثانویه

 

 بالا آمدن توده های بزرگ جامدات تیره در زلال ساز ثانویه

 

 بالا آمدن حباب های فراوان در زلال ساز ثانویه

 

 کاهش و   در طول زلال ساز ثانویه

 

 کاهش پتانسیل تعادلی اکسیداسیون-احیا در طول زلال ساز ثانویه

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp