تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

محلول استاندارد سرب

محلول استاندارد سرب

برای تهیه محلول استاندارد سرب ۱۰ میلی گرم بر لیتر باید ابتدا مقدار ۱۰ میلی لیتر محلول استاندارد ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر سرب را با ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر درون یک بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری ریخته شود. سپس 0.2 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ با استفاده از پی پت به محلول استاندارد براي جلوگیري از جذب سرب در دیواره ظرف افزوده شود. با آب مقطر تا خط نشانه رقیق شود و کاملامخلوط شود. توصیه می شود قبل از خواندن ادامه مطلب ، مطلب اندازه گیری فلز سرب مطالعه شود.  

 

عناصری که مزاحمت ندارند.

مزاحمت فلزات با مراحل زیر از بین می رود :

  • درحدود 5میلی لیتر محلول Dithiverدر قیف دکانتور بریزید. در قیف را ببندید ، بالعکس کنید. تکان دهید و بعد شیر قیف را باز کنید. دوباره شیر را ببندید و قیف را براي 15 ثانیه به شدت تکان دهید.قیف را بر پایه اي قراردهید،تکان ندهید تا لایه جداسازي تشکیل شود (حدود 30ثانیه). رنگ زرد،قرمز،یا برنز در زیر لایه (کلروفرم) در اثر حضور فلزات مزاحم ایجاد می شود.لایه زیر (کلروفرم) را از قیف دکانتور خارج نموده و در ظرفی جمع کنید. 
  • استخراج را با افزودن 5میلی لیتر محلول دي تیزون به قیف دکانتور تکرار کنید.(لایه زیري را در ظرفی مناسب جمع آوري کنید.)
  • محلول را با 2 یا 3 میلی لیتر کلروفرم براي حذف دي تیزون باقی مانده استخراج کنید،دوباره لایه زیري را بعد از تخلیه از قیف،جمع کنید.
  • روش را ادامه دهید ، با جایگزینی 28.5میلی لیتر محلول دي تیزون تهیه شده بجاي 30میلی لیتر در مرحله  بعدی ادامه داده می شود.

 

تهیه استاندارد 200میکروگرم در لیترسرب :

5میلی لیتراز استاندارد 10میلی گرم در لیترسرب رابا 245میلی لیترآب مقطر ، درون قیف دکانتور 500میلی لیتردر مرحله 4روش دي تیزون بیافزائید . محلولها را روزانه تهیه کنید . روش سرب را مانند توضیحات بالا انجام شود تا نتایج مطلوب حاصل شود.

 

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp